Suoraan sisältöön

Polku kohti työelämää

 

Ennakoi - Työkyvyn ylläpito

Oman hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitäminen on edellytys työllistymiselle. On tärkeää, että työkyvyn heiketessä myös työttömät pääsevät terveystarkastukseen ja tarpeen vaatiessa työkyvyn arviointiin, jotta oikeat kuntoutustoimenpiteet voidaan aloittaa ajoissa.


Hyvinvoinnista huolehtiminen

Niin fyysisestä kuin psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen, etenkin stressavassa tai epämiellyttävässä tilanteessa, on tärkeää työkyvyn ylläpitämiseksi.

Terveydestä huolehtiminen

Työkyvyn arviointi

Työttömän työkyvyn arviointi on parhaimmillaan moniammatillista yhteistyötä. TE-toimiston tehtävänä on tunnistaa ne työttömät työnhakijat, joiden työkykyä on syytä arvioida ja ohjata heidät terveystarkastukseen.

Työkyvyn arvioinnin työnjako

Kun työkyky heikentyy

Jos työkyky on heikentynyt, se estää useimmiten työllistymisen. Työkykyä ja osaamista voi parantaa esimerkiksi ammattillisen kuntoutuksen avulla.


Mihin järjestelmään kuntoutuja kuuluu?

Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela,  työeläkelaitokset sekä tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt. Lue täältä, kuka järjestää tilanteeseen sopivaa kuntoutusta.

Ammatillisen kuntoutuksen järjestäjät

Näin haet ammatillista kuntoutusta

Täältä löydät ohjeet siitä, miten ammatillista kuntoutusta voi hakea. Selvitä ensin, kuka on vastuussa ammatillisen kuntoutuksen järjestämisestä eli mihin järjestelmään hän kuuluu.

Ammatillista kuntoutusta pitkään työelämän ulkopuolella olleille

Työelämään

Uusi työ voi löytyä kokonaan uudelta alalta tai yrittäjänä.


Valmennusta ja ohjausta työnhakuun

Työvoimapalvelut tarjoavat erilaisia palveluita työhönpaluun ja ammatinvalinnan tueksi.

Miten valmennusta ja ohjausta haetaan?

Yrittäjyys uravaihtoehtona

Itsenäinen ammatinharjoittaminen tai yritystoiminnan käynnistäminen voi olla realistinen vaihtoehto työllistymiselle toisen palveluksessa. On tärkeää arvioida oma motiivi, tahto ja kyvyt yrittäjyyden suhteen.

Yrittäjäksi kouluttautuminen

Simple Share Buttons