Suoraan sisältöön

Yrittäjyys uravaihtoehtona

Itsenäinen ammatinharjoittamisen tai yritystoiminnan käynnistäminen voi olla realistinen vaihtoehto työllistymiselle toisen palveluksessa. On tärkeää arvioida oma motiivi, tahto ja kyvyt yrittäjyyden suhteen, sekä pohtia erilaisia itsenäisen ammatinharjoittamisen muotoja.

Yritystoiminnan perusedellytys on liikeidea, jonka varaan taloudellisesti kannattava toiminta rakennetaan. Yhtä tärkeää on arvioida omaa osaamista ja sen kehittämismahdollisuuksia. Yrittämisessä tarvittavaa osaamista on voinut karttua työuran aikana, mutta myös aiemmissa opinnoissa tai esimerkiksi harrastustoiminnassa.

Kun päätös yrittäjäksi tai itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi on muotoutumassa, on tärkeä harkita itselle sopiva yritystoiminnan muoto. Tavoitteiden, osaamisen ja toiminnan muodon perusteella voi parhaaksi vaihtoehdoksi nousta oman yhtiön (osake-, kommandiitti- tai avoin yhtiö) tai toiminimen perustaminen, osuuskuntayrittäjyys tai ns. kevytyrittäjyys laskutuspalveluja tarjoavan yrityksen avulla.

Yrittäjäksi kouluttautuminen

Yrittäjyyden uravalmennukseen tai yrittäjäkoulutukseen kannattaa osallistua jo siinä vaiheessa, kun harkitsee yrittäjyyttä uravaihtoehtona ja viimeistään, kun on perustanut yrityksen. Alkuvaiheessa tukea päätöksentekoon saa myös TE-palveluiden uravalmennuksesta.

Yrittäjyyskoulutus antaa tietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan eri alueista, kuten rahoituksesta, markkinoinnista, viestinnästä, verotuksesta ja taloushallinnosta. Koulutus tarjoaa tietoa myös yrittämiseen liittyvistä riskeistä ja esimerkiksi työnantajana toimimisesta.

Koulutusta tarjoavat monet eri tahot, ja myös työvoimakoulutuksena järjestetään koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osan suorittamiseen.

Lue lisää

Suomi.fi yritykselle -verkkopalvelu (tietoa, palveluja ja työkaluja yrityksen perustajalle)

TE-palvelut: Yrittäjäksi kouluttautuminen

Suomen yrittäjät ry: Tietopankki

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen Opintopolku.fi: Yrittäjäkoulutus ja -valmennus

Koulutus.fi: Yrittäjyyskoulutus

Uusyrityskeskus: Tietoa ja neuvontaa yrittämisestä

Osuuskunnan perustajan opas

Osuuskunnan perustajan opas (pdf-versio)


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 05.11.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons