Suoraan sisältöön

Työvoimapalvelut

Työvoimapalvelut tarjoavat tukea työllistymiseen kaikille työnhakijoille. Asiakkaana voi olla myös vaikka ei olisi työtön, esimerkiksi henkilö, joka on eläkkeellä ja pyrkii työelämään. Palveluita saadakseen on ilmoittauduttava TE-palveluihin työnhakijaksi.

Miten toimitaan?

1.

Henkilö ilmoittautuu asiakkaaksi TE-palveluihin Oma asiointi -verkkopalvelussa tai vaihtoehtoisesti käymällä TE-toimistossa. Tästä alkaa henkilön työnhaku ja palvelutarpeen arviointi.

2.

TE-toimiston virkailija ottaa asiakkaaseen yhteyttä kahden viikon kuluessa työnhaun aloittamisesta.

3.

Työnhakijalle laaditaan yhdessä virkailijan kanssa henkilön tilanteen mukaan suunnitelma, joka on

  1. työllistymissuunnitelma
  2. aktivointisuunnitelma
  3. kotoutumissuunnitelma  tai
  4. monialainen työllistymissuunnitelma

4.

Yhdessä kirjattu työllistymissuunnitelma ja siihen kirjattu henkilön palveluntarve ohjaa, miltä TE-toimiston palvelulinjalta hän saa ensisijaisesti tukea työllistymiseensä. TE-toimistojen palvelut ovat jakautuneet kolmeen linjaan:

  1. Työnvälitys- ja yrityspalvelut on suunnattu henkilöille, joiden ammattitaito ja/tai työkokemus luovat perustan avoimille työmarkkinoille suoraan sijoittumiseen.
  2. Osaamisen kehittämispalvelut on suunnattu puolestaan heille, joiden työllistyminen edellyttää osaamisen ja työkyvyn arviointia, ammatillisten valmiuksien parantamista, urasuunnittelua, koulutusta tai ammatillista kuntoutusta.
  3. Tuetun työllistymisen palvelut kohdistuvat henkilöille, jotka tarvitsevat työllistymiseen TE-palvelujen lisäksi esimerkiksi terveyspalveluja.

5.

Jos asiakkaan palveluntarve muuttuu asiakkuuden aikana, työllistymissuunnitelma päivitetään yhdessä TE-toimiston virkailijan kanssa.

Lue lisää

TE-palvelut: Työttömyysetuuden hakeminen

Finlex: Työttömyysturvalaki

TE-palvelut: Matka- ja yöpymiskustannukset, muuttokustannukset ja matka-avustus työnhakijalle

TE-palvelut: Työlinjan työttömyysturvaneuvonta

Kela: Tuet työttömälle työnhakijalle

Kela: Näin haet työmarkkinatukea

Kela: Näin haet peruspäivärahaa

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö: Ansiopäivärahan hakeminen


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 23.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons