Suoraan sisältöön

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on ammattitutkinnon perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista oman työllisyystilanteensa parantamiseksi.

Työvoimakoulutuksena voi myös suorittaa loppuun kesken jääneet korkeakouluopinnot, jos opinnot ovat olleet kesken yli vuoden. Päätoimiset opinnot pitää suorittaa loppuun 12–24 kuukaudessa. Aika riippuu suoritettavasta tutkinnosta ja siitä, onko kyseessä ammattikorkeakoulu vai yliopisto.

Yrittäjyyttä harkitsevalle järjestetään uravalmennusta yrittäjyyteen ja yrittäjäkoulutusta. Yritystoiminnan aloittamisen voi yhdistää yrittäjäkoulutukseen.

Työvoimakoulutuksen aikana on oikeutettu samaan etuuteen kuin työttömänä. Työttömyysetuuden voi saada myös korotettuna, jos se on kirjattu työllistymissuunnitelmaan. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Työvoimakoulutukseen voi yhdistää työhönvalmentajan tuen ja palkkatuen. Tällöin puhutaan TOPPIS-mallista.

Työttömälle TE-toimisto voi korvata matka- ja yöpymiskustannuksia koulutusajalta sekä koulutukseen hakeutumiseen kohdistuvista matkoista. Jos työnhakijan vamma tai sairaus edellyttää tutustumista oppilaitoksen esteettömyyteen ja soveltuvuuteen, voidaan myös matka- ja yöpymiskustannuksia korvata.

Kenelle tarkoitettu?

Ensisijaisesti 15 vuotta täyttäneille oppivelvollisuuden suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Tavoitteena on suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa ja tukea näin henkilön työllistymistä.

Miten haetaan?

1.

Henkilö ilmoittautuu asiakkaaksi TE-palveluihin Oma asiointi -verkkopalvelussa tai vaihtoehtoisesti käymällä TE-toimistossa.

2.

Henkilö hakee työvoimakoulutukseen suoraan verkkohakemuksella (Haettavana oleva työvoimakoulutus). Verkossa täytetty hakemus ohjautuu opiskelijavalinnoista vastaavalle TE-toimistolle. Voit myös hakeutua lähimpään TE-toimistoon, täyttää hakulomakkeen ja palauttaa se ko. toimistoon.

3.

Opiskelijavalinnoista vastaava TE-toimisto ilmoittaa valintapäätöksestä hakijoille kirjeellä yleensä noin kuukauden kuluessa siitä, kun koulutuksen hakuaika on päättynyt. Jos olet täyttänyt hakemuksen tunnistautuneena, voit seurata koulutushakemusten tilannetta verkossa työvoimakoulutuksen omat hakemukset -palvelun kautta.

4.

Jos sinut valitaan työvoimakoulutukseen, koulutuksen järjestäjä lähettää yleensä erillisen kutsun koulutukseen. Kutsussa on myös tarkemmat tiedot koulutuksen alkamisesta ja muista järjestelyistä.

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä tai henkilöitä, joiden työt ovat loppumassa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Maksutonta ammatillista työvoimakoulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, korkeakouluissa ja yksityisissä oppilaitoksissa.

Lue lisää

TE-palvelut: Hae työvoimakoulutukseen

TE-palvelut: Matka- ja yöpymiskustannukset, muuttokustannukset ja matka-avustus

Näyttötutkinnot 


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 01.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons