Suoraan sisältöön

Työkykykoordinaattorin tuki

Työkykykoordinaattori on työelämän, kuntoutuksen, palvelujärjestelmän ja asiakastyön ammattilainen. Hän on perehtynyt työkyvyn säilymistä edistävään keinovalikoimaan ja keinojen yhdistelmiin, olipa kyse tuki- ja liikuntaelinvaivoista, mielenterveysongelmista tai muusta työkykyä uhkaavasta syystä. Työkykykoordinaattorin tehtävänä on myös vahvistaa ja pitää yllä osatyökykyisen motivaatiota ja omatoimisuutta.

Työkykykoordinaattorin toimintakonsepti luotiin hallituksen Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa vuosina 2013-2015.

Kenelle tarkoitettu?

Työkykykoordinaattorikoulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka toimivat osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista tukevissa palveluissa (mm. TE-palvelut, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, sosiaalivakuutus, työterveyshuolto, kuntoutus, työpaikat/HR, järjestöt, oppilaitokset).

Koulutus tarjoaa välineitä ja valmiuksia löytää ratkaisuja työssä jatkamiseen ja työelämään pääsemisen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on laajuudeltaan 10 lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy välitehtäviä, jotka liittyvät kunkin osallistujan työn kehittämiseen. Koulutukseen sisältyy omaan työhön, omaan organisaatioon, työpaikkaan tai yhteistyöverkostoon liittyvä kehittämistehtävä. Tutustu koulutuksessa tehtyjen kehittämistehtävien aiheita tästä.

Koulutuksessa perehdytään muun muassa seuraaviin teemoihin:

  • Työllistymisestä ja työssä jatkamisesta vastaava laaja palvelujärjestelmä, mitä siihen kuuluu, ja miten se toimii.
  • Työeläkelaitoksen tarjoamat ratkaisut ja työpaikan keinot.
  • Kolmannen sektorin tarjoamat palvelut työssä jatkamisen ja työllistymisen edistämiseksi.
  • Työelämästä syrjäytymisen ennaltaehkäisy, varhainen välittäminen, tuen tarpeen tunnistaminen, sosiaalinen ja psykologinen pääoma.
  • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa työntekijän, esimiehen ja työyhteisöjen tukemisessa.
  • Muutosprosessin välineet.

Työterveyshuollossa työskenteleviltä työkykykoordinaattoreilta, jotka ovat koulutukseltaan muita kuin terveydenhuollon ammattilaisia, edellytetään lisäksi työterveyshuollon opintoja 2 op. Näitä opintoja voi suorittaa Työterveyslaitoksella Työterveyshuollon koulutus sosiaalialan asiantuntijoille -koulutuksessa, joka toteutetaan vuosittain. Seuraavan koulutuksen ajankohdasta saat tietoa osoitteessa www.ttl.fi/koulutus

Lue lisää

Työkykykoordinaattori on sote- ja työelämäpalvelujen asiantuntija


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 25.09.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons