Suoraan sisältöön

Valmennusta ja ohjausta työnhakuun

Työnhaun tueksi on mahdollista saada valmennusta ja ohjausta. Alla on esitelty erilaisia vaihtoehtoja, joita henkilö voi saada TE-palvelujen tai oman vakuutuslaitoksen kautta.

Henkilön tulee aina tarkistaa, mikä taho on hänen kohdallaan ensisijainen tukipalvelun järjestäjä. Tukipalvelut ovat myös harkinnanvaraisia.

Työnhakuvalmennus

Työnhakuvalmennuksen tavoitteena on tukea TE-palvelujen asiakasta hakemaan työtä itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Työnhakuvalmennukseen osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta, mahdollisesti myös korotettuna, jos valmennus on kirjattu työllistymissuunnitelmaan. Lisäksi voi saada kulukorvausta joko työttömyyskassasta, TE-viranomaiselta tai Kelasta.

Työnhakuvalmennus voi sisältää

 • keskusteluja omasta osaamisesta ohjaajan kanssa
 • työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamista ohjatusti
 • itsenäistä tiedonhankintaa ja ohjausta tiedon lähteille

Kestoltaan työnhakuvalmennus on yleensä 1−10 päivää.

Kenelle työnhakuvalmennus tarkoitettu?

Pääsääntöisesti henkilölle, joka tarvitsee tukea omiin työnhakutaitoihinsa tai omat työllistymisen asiakirjat ovat päivittämättä.

Miten työnhakuvalmennukseen haetaan?

1.

Henkilö ilmoittautuu asiakkaaksi TE-palveluihin Oma asiointi -verkkopalvelussa tai vaihtoehtoisesti käymällä TE-toimistossa. Tästä alkaa henkilön työnhaku ja palvelutarpeen arviointi.  Ilmaise oma palveluntarpeesi työllistymiseen tässä kohdassa mahdollisimman selkeästi.

2.

TE-toimiston virkailija ottaa asiakkaaseen yhteyttä kahden viikon kuluessa työnhaun aloittamisesta.

3.

Työnhakijalle laaditaan yhdessä virkailijan kanssa henkilön tilanteen mukaan suunnitelma, joka on

 1. työllistymissuunnitelma
 2. aktivointisuunnitelma
 3. kotoutumissuunnitelma  tai
 4. monialainen työllistymissuunnitelma

Henkilön työllistymissuunnitelmaan kirjataan, millaista tukea henkilö tarvitsee työllistymiseensä ja sen mukaan räätälöidään TE-toimiston harkinnanvaraiset palvelut, kuten työnhakuvalmennus.

4.

Henkilön tulee varmistaa oma toimeentulonsa työnhakuvalmennuksen ajalta.

5.

Jos TE-toimiston päätös on myönteinen, henkilö voi aloittaa työnhakuvalmennuksen.

Uravalmennus

Uravalmennus on työelämän palaamiseen tai yrittäjyyteen painottuva TE-toimiston harkinnanvarainen tukipalvelu, jonka sisältöä voidaan räätälöidä erilaisille kohderyhmille.

Uravalmennus on pääsääntöisesti ryhmämuotoista ja voi sisältää lyhytkestoista tutustumista työtehtäviin työpaikalla, mutta ei työharjoittelua. Kestoltaan uravalmennus on maksimissaan 40 päivää vuodessa.

Uravalmennukseen osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta, mahdollisesti myös korotettuna, jos valmennus on kirjattu työllistymissuunnitelmaan. Lisäksi voi saada kulukorvausta joko työttömyyskassasta, TE-viranomaiselta tai Kelasta.

Kenelle uravalmennus on tarkoitettu?

Uravalmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai jotka harkitsevat alan vaihtoa, ovat palaamassa takaisin työelämään tai harkitsevat yrittäjyyttä.

Miten uravalmennukseen haetaan?

1.

Henkilö ilmoittautuu asiakkaaksi TE-palveluihin Oma asiointi -verkkopalvelussa tai vaihtoehtoisesti käymällä TE-toimistossa. Tästä alkaa henkilön työnhaku ja palvelutarpeen arviointi.  Ilmaise oma palveluntarpeesi työllistymiseen tässä kohdassa mahdollisimman selkeästi.

2.

TE-toimiston virkailija ottaa asiakkaaseen yhteyttä kahden viikon kuluessa työnhaun aloittamisesta.

3.

Työnhakijalle laaditaan yhdessä virkailijan kanssa henkilön tilanteen mukaan suunnitelma, joka on

 1. työllistymissuunnitelma
 2. aktivointisuunnitelma
 3. kotoutumissuunnitelma  tai
 4. monialainen työllistymissuunnitelma

Henkilön työllistymissuunnitelmaan kirjataan, millaista tukea henkilö tarvitsee työllistymiseensä ja sen mukaan räätälöidään TE-toimiston harkinnanvaraiset palvelut, kuten uravalmennus.

4.

Henkilön tulee varmistaa oma toimeentulonsa uravalmennuksen ajalta.

5.

Jos TE-toimiston päätös on myönteinen, henkilö voi aloittaa uravalmennuksen.

Ammatinvalinnanohjaus

Ammatinvalinnanohjaus on ammatinvalintaan, uranvaihtoon tai oman osaamisen kehittämiseen painottuva TE-toimiston tarjoama harkinnanvarainen tukipalvelu. TE-toimiston tarjoaman uraohjauksen kautta voi myös saada joko puhelimitse tai videoyhteyden kautta psykologin palveluja ammatinvalinnan tueksi.

Kenelle ammatinvalinnanohjaus on tarkoitettu?

Henkilöille, jotka pohtivat omaa ammatinvalintaansa, harkitsevat uranvaihtoa tai tarvitsevat tukea oman osaamisen kehittämiseen.

Miten ammatinvalinnanohjaukseen haetaan?

1.

Henkilö ilmoittautuu asiakkaaksi TE-palveluihin Oma asiointi -verkkopalvelussa tai vaihtoehtoisesti käymällä TE-toimistossa. Tästä alkaa henkilön työnhaku ja palvelutarpeen arviointi.  Ilmaise oma palveluntarpeesi työllistymiseen tässä kohdassa mahdollisimman selkeästi.

2.

TE-toimiston virkailija ottaa asiakkaaseen yhteyttä kahden viikon kuluessa työnhaun aloittamisesta.

3.

Työnhakijalle laaditaan yhdessä virkailijan kanssa henkilön tilanteen mukaan suunnitelma, joka on

 1. työllistymissuunnitelma
 2. aktivointisuunnitelma
 3. kotoutumissuunnitelma tai
 4. monialainen työllistymissuunnitelma

Henkilön työllistymissuunnitelmaan kirjataan, millaista tukea henkilö tarvitsee työllistymiseensä ja sen mukaan räätälöidään TE-toimiston harkinnanvaraiset palvelut, kuten ammatinvalinnnanohjaus.

4.

Henkilön tulee varmistaa oma toimeentulonsa ammatinvalinnan ohjauksen ajalta.

5.

Jos TE-toimiston päätös on myönteinen,  henkilö voi aloittaa ammatinvalinnanohjauksen.

Ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottaja

Jos henkilöllä on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, voi vakuutuslaitos ohjata hänet ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajalle, jolta saa apua ja ohjausta sopivan ammatillisen suunnitelman löytämiseksi.

Lue lisää

TE-palvelut: Ammatillinen työvoimakoulutus

TE-palvelut: Työvoimakoulutus

TE-palvelut: Yrittäjäksi kouluttautuminen

TE-palvelut: Pohdi ja jäsennä oman työurasi suuntaa ja tavoitteita (pdf-lomake)

TE-palvelut Oma asiointi: Selvitä omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita AVO-ohjelman avulla

TE-palvelut: Kulukorvaus


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 01.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons