Suoraan sisältöön

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalista kuntoutusta on käytetty pitkään työotteena muun muassa sosiaalityössä ja -ohjauksessa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa. Lainsäädäntöön se tuli käsitteenä ja palveluna ensimmäistä kertaa uudessa sosiaalihuoltolaissa 2015. Menetelmänä sen asemaa pyrittiin vahvistamaan suhteessa lääkinnälliseen ja ammatilliseen kuntoutukseen.

Laissa sosiaalinen kuntoutus on yleiskäsite, eikä siihen kuuluvia palveluja ole tarkkaan määritetty tai rajattu. Laissa myös puhutaan tehostetusta tuesta, sillä kohderyhmän asiakkailla on usein monenlaisia palvelujen tarpeita.

Sosiaalisen kuntoutuksen järjestäminen on kunnan vastuulla, mutta myös kolmannen sektorin toimijoilla on iso rooli palvelujen tuottamisessa. Samoin erilaiset hankkeet voivat järjestää sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.

Kuntouttavasta työtoiminnasta on säädetty erillinen laki alun perin vuonna 2002. Tässä laissa määritellään ne edellytykset, miten kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua ja mitkä ovat sen tavoitteet.

Laissa säädetään myös toimintaan osallistuvan henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista.  Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan pitkään työttömänä olleen henkilön arjenhallintaa, mahdollisuuksia osallistua koulutukseen sekä työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Lue lisää

Sosiaalihuoltolaki: Sosiaalinen kuntoutus § 17

Sosiaali- ja terveysministeriö: Sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus

Kuntoutussäätiön Yhteisömedia: Sosiaalinen kuntoutus

Finlex: Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

THL: Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja

Kuntoutussäätiö: Kuntoutus selkokielellä—Mitä kuntoutus on ja tarvitsetko kuntoutusta? (pdf)


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 19.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons