Suoraan sisältöön

Terveydestä ja osaamisesta huolehtiminen

Omat elämäntavat vaikuttavat suoraan omaan terveyteen ja hyvinvointiin. Keskeisiä asioita oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä ovat mm. terveellinen ruokavalio, liikunta, riittävä uni ja sekä läheiset ihmissuhteet.

Perustietoa työttömän terveystarkastuksen tavoitteista ja sisällöstä, ts. pysyvämpää tietoa työttömien terveyspalveluiden järjestämisestä löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta tietoa pitkäaikaistyöttömän työllisyyden tukeen.

Työttömien Keskusjärjestö ry (Terveydeksi-hanke) on toteuttanut TERVEYDEKSI! Ota huoli puheeksi ja opasta palveluihin -käsikirjan (pdf). Käsikirja on laadittu yhdistysten ja kohtaamispaikkojen avuksi. Siinä kuvataan yleisimpiä kansansairauksia, mielenterveyteen ja elämäntilanteisiin liittyviä ongelmia sekä kerrotaan, minkä tahon puoleen voi kääntyä avun saamiseksi.

Unen merkitys palautumisessa ja ylipäänsä hyvinvoinnissa on erittäin keskeinen. Unen merkityksestä ja vinkkejä parempaan uneen löytyy mm. Suomen Mielenterveysseuran sivuilta.

Perinteinen lautasmalli toimii hyvänä perustana terveelliselle ruokavaliolle. Lisätietoja siitä ja muita vinkkejä terveelliseen ruokailuun löytyy ravitsemusneuvottelukunnan sivuilta.

Myöskään liikunnan merkitystä hyvinvoinnin ylläpitämisessä ei voi väheksyä. UKK-instituutin sivuilla on paljon lisätietoja ja ohjeita liikkumiseen, esimerkiksi liikuntapiirakka. Soveltava Liikunta SoveLi ry on julkaissut Erilaiset sairaudet ja liikunta -verkkosivun, josta löytyy kootusti tietoa liikunnasta ja sen merkityksestä erilaisissa sairauksissa. Verkkosivulta löytyy ohjaukset Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestöjen kutakin sairautta koskeviin materiaaleihin.

Jokaisella on omat keinonsa, kuinka löytää elämään sisältöä ja mielekkyyttä. Jokaisen voisikin olla hyvä pysähtyä pohtimaan, mistä elämässä nauttii ja miten siihen voisi pyrkiä.  Suomen Mielenterveysseuran sivuilta löytyy tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Työttömyys nostaa usein stressiä ja aiheuttaa ahdistusta. Stressitohtori-blogissa on pohdittu mm. sitä, miten pitää mieli virkeänä työttömyyden aikana.

Osaamisen ylläpitäminen

Työelämä muuttuu nopeasti ja oman osaamisen ylläpitäminen ja uuden oppiminen on tärkeää, oli sitten työelämässä tai työelämän ulkopuolella.

Jokaisenkin onkin hyvä pohtia tämän hetkisiä työelämävalmiuksiaan ja miten niitä voisi kehittää tulevaisuuden työelämää varten. Usein kannattaakin käyttää apuna ammattilaisen kuten uraohjaajaan tai opintoneuvojan apua. Hänen kanssa omien vahvuuksien löytäminen on helpompaa. Toisaalta myös näin oman osaamisen kehittäminen oikeaan suuntaan ja työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi onnistuu paremmin.

On hyvä myös huomioida, että uran vaihtaminen kokonaan on nykyään yleinen tapa päästä työelämään ja tällöin vaaditaan usein pidempää koulutusta. Myös tällöin opinto-ohjaajien palvelut ovat hyödyksi.


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 10.09.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons