Suoraan sisältöön

Mikä järjestelmä vastaa ammatillisesta kuntoutuksesta?

Kela

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi vakiintunutta työuraa vailla olevat nuoret ja pitkään työelämästä poissaolleet. Kela järjestää myös kuntoutuspsykoterapiaa, vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja harkinnanvaraista kuntoutusta.

Tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt

Tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt järjestävät ammatillista kuntoutusta, kun kuntoutustarpeen syynä on työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko. Tapaturmavakuutus vastaa sekä tapaturmissa vammautuneiden että ammattitautiin sairastuneiden ja liikennevakuutus liikennevahingossa vammautuneiden kuntoutuksen korvaamisesta.

Työeläkelaitokset

Työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta vakiintuneesti työelämässä oleville alle 63-vuotiaille. Edellytyksenä on, että

  • joko työntekijällä tai yrittäjällä on työkyvyttömyyden uhka lähimmän viiden vuoden kuluessa
  • tai hän on työkyvytön työeläkelaeissa tarkoitetulla tavalla ja työskentelystä saatuja vakuutettuja työansioita on vähintään 36 820,43 euroa kuntoutushakemusta edeltäneiden viiden kalenterivuoden aikana (vuonna 2021)

Lisäksi tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa huomioidaan ikä, ammatti, työhistoria ja koulutus. Jos henkilöllä on oikeus kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella, työeläkelakien mukainen kuntoutus ei ole mahdollista.

Lue lisää

ETK:n Työeläkelakipalvelu: Kuntoutuksen työnjako

Kelan ammatillinen kuntoutus

Työeläkevakuuttajat TELA: Työeläkekuntoutus

Työeläke.fi

Tietoa tapaturma- ja liikennevakuutuksen korvaamasta ammatillisesta kuntoutuksesta saa vahinkovakuutusyhtiöistä ja Verve Oy:stä.


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 01.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons