Suoraan sisältöön

Kehittäjäasiakas matkalla kohti lempeää työelämään paluuta

Olen Kirsi Lehtinen, 14 vuotta osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollut sairaanhoitaja. Olen myös aikuisen tyttären äiti ja vertaistukihenkilö harvinaiseen sydänsairauteeni, sydänsarkoidoosiin liittyen. Työkokemukseni terveydenhuollossa on varsin laaja-alainen. Sitä on kertynyt erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta ja yksityispuolelta. Lisäksi vuosien kokemus asiakkaana sote-palveluiden järjestelmäviidakossa on avartanut näkemystä ja tuonut ymmärrystä myös asiakkaan näkökulmasta. On ollut todella hedelmällistä saada kokea molemmat puolet.

Aloitin helmikuussa 2021 kehittäjäasiakkaana Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hankkeessa, joka on osa hallituksen Työkykyohjelmaa. Hankkeeseen oli päätetty palkata osa-aikainen kehittäjäasiakas ja valintani tähän tehtävään työkokeilun kautta oli minulle onnenpotku. Takanani oli silloin kolmen vuoden sairaus- ja kuntoutumisprosessi poissa työelämästä. Sitä oli edeltänyt usean vuosikymmenen kestänyt pitkä ja kivinen matka osatyökykyisenä työelämässä, siihen saakka kunnes oikea diagnoosi ja hoito löytyivät kolme vuotta sitten.  Nyt haaveissa on pysyvän ja pidempiaikaisen työpaikan saaminen työkokeilun myötä.

Työ ja osallisuus auttavat toipumisessa

Työkokeilun avulla minun on ollut mahdollista palata työelämään pitkän tauon jälkeen lempeämmin omia voimavaroja ja jaksamistani kuunnellen. Olen kokenut työkokeilumahdollisuuden tukevan omaa henkilökohtaista toipumisprosessiani ja voimaantumistani.

Uudessa työyhteisössä minut on otettu todella lämpimästi ja tasavertaisena työntekijänä vastaan osatyökykyisyydestäni huolimatta. Osallisuuden, työyhteisön tuen ja työn merkitys ovat osoittautuneet todella tärkeäksi osaksi omaa kokonaisvaltaista hyvinvointiani. Työn positiiviset vaikutukset heijastuvat arkeen ja monelle eri elämän alueelle. Myös yksinäisyyden kokemus on vähentynyt, ja itsetunto parantunut työn merkityksellisyyden kautta. Työkokeilun myötä minulle on herännyt kiinnostus työkykykoordinaattorin koulutukseen ja työhön.

Työllistyminen osatyökykyisenä on ollut haasteellista omalla alallani. Toivottavasti asiat kuitenkin muuttuvat parempaan suuntaan ja mahdollisuudet työllistyä paranevat. Se vaatii kuitenkin paljon muutosta esimerkiksi asenteissa ja toimintakulttuureissa esimiestasolta lähtien. Työn pitäisi olla perusoikeus, eikä kukaan ole itse valinnut sairauttaan tai osatyökykyisyyttään. Vaikeudet voivat koskettaa ketä tahansa ja milloin tahansa.

Toivo ja vertaistuki ovat tärkeitä

Itse koen olleeni aktiivinen kuntoutuja ja selviytyjä. Olen osannut ja pystynyt itse hoitamaan asioitani. Olen myös saanut riittävästi tukea, hoitoa sekä kuntoutusta sairaus -ja kuntoutumisprosessin aikana, vaikka asioiden eteneminen ja palvelujen saatavuus ovat olleet aika ajoin varsin haasteellisia. Luottamus siihen, että elämä kantaa, auttoi etenemään pienin askelin. Toivo on tärkeä säilyttää, eikä sitä saisi hankalissakaan paikoissa menettää. Kuntoutuminen ja töihin paluu kulki mukanani punaisena lankana ja motivaattorina lähes koko matkan. Se antoi potkua tavoitteiden ja toivon näkökulmasta eteenpäin selviytymisessä. Vertaistuen merkitys sekä sairauteen liittyvien kurssien ja ryhmien anti ovat olleet tärkeitä sairauteen sopeutumisessa. Siksi olen myös itse kouluttautunut vertaistukihenkilöksi.

Tällä hetkellä sydäntilanteeni on vakaa, kiitos uuden lääkityksen ja vajaatoimintatahdistimen. Tosin mikään tässä elämässä ei ole niin varmaa ja pysyvää kuin muutos. Sen vuoksi otan jokaisen päivän vastaan kiitollisena ja nöyrin mielin. Pyrin elämään tässä hetkessä mahdollisimman stressitöntä elämää ja tekemään valintoja, jotka tukevat parhaiten terveyttäni ja jaksamistani. Omaan hyvinvointiin ja työkykyyn kannattaa satsata terveitä elämäntapoja noudattamalla. Myös oma polkuni kohti työelämää löytyi näiden perusasioiden kautta. ”Back to basics” ja ”keep things simple” ovat mielestäni osuvia tsemppilauseita meille jokaiselle arjen haasteista selviytymiseen.

Kokemusasiantuntijatoimintaa sote-keskuksiin

Kehittäjäasiakkaana koen olevani varsin etuoikeutettu ja vastuullisessa roolissa. Saan oman ja vertaisteni äänen kuuluviin. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua asiakaslähtöisempien palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Voin tuoda kokemukseni kehittäjäasiakkaana ja terveydenhuollon ammattilaisena hankkeen käyttöön. Sote-palveluiden tietämykseni sekä asiakkaan että hoitajan rooleista tuovat lisäarvoa ja vaikuttavuutta asioiden syvällisemmälle pohtimiselle ja tarkastelulle.

Haluan olla luomassa ja kehittämässä sote-keskuksiin aktiivisesti mukana olevaa tai palveluita tarjoavaa kokemusasiantuntija- ja vertaistukihenkilötoimintaa.  Vertaishenkilöt toimisivat rinnallakulkijana, siltana tai tulkkina monin eri tavoin asiakkaan palvelupolulla ja auttaisivat häntä eteenpäin. Palvelua voisi hyödyntää myös osana muiden sidosryhmien palveluita. Yhteistyö muodostuisi siten hedelmällisemmäksi ja rakentavammaksi asiakkaan näkökulmasta.

Kehittäjäasiakas on palvelujen asiantuntija

Mielestäni aito, hyvä dialogisuus on tärkeintä eri verkostojen ja sidosryhmien yhteiskehittämisessä. Hyvä merkki todellisesta dialogista on, kun ihmiset pystyvät rohkeasti puhumaan omista kokemuksistaan. Kehittäjäasiakkaana toivon tietysti tällaista sallivaa ja kannustavaa ilmapiiriä tasavertaisen kuulemisen perustaksi. Näin moniammatillisen yhteistyön avulla oppiminen ja uusi yhteinen ymmärrys lisääntyvät. Koen kehittäjäasiakkaana mukanaolon erityisen tärkeänä palveluita suunniteltaessa. Asiakkaiden tarpeisiin ja palvelukokemuksiin perustuva kehittäminen mahdollistaa laadullisesti parempien ja vaikuttavuudeltaan kustannustehokkaampien palvelukokonaisuuksien luomisen.

Toiveeni on, että pystyn kehittäjäasiakkaana vaikuttamaan oikeasti siihen, että mahdollisimman moni osatyökykyinen, joka haluaa tehdä työtä, löytää polkuja takaisin työelämään riittävän tuen avulla. Moni ihminen tarvitsee apua ja tukea saadakseen oikeita palveluja, hoitoa ja kuntoutusta työelämään paluuseen. Työkykyyn liittyvät asiat tulisi hoitaa asianmukaisesti kuntoon, jotta työllistyminen mahdollistuisi, eikä turhaan pitkittyisi ja mutkistuisi.

Mielessäni pyörii monenlaisia visioita ja ideoita, mutta aika näyttää, mitkä niistä konkretisoituvat ja jäävät elämään…

Kirsi Lehtinen
Kehittäjäasiakas
Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä -hanke
Hanke on osa STM:n Työkykyohjelmaa

Lisää tietoa Työkykyohjelmasta

STM:n työkykyohjelmasivusto
STM:n alueelliset hankkeet

THL:n työkyohjelmasivusto
TEM:n työkykyohjelmasivusto

Simple Share Buttons