Suoraan sisältöön

Kehittäjäasiakas asiantuntijana

Pirjo Lappalainen on Kainuun OTE maakunnassa – polut kuntoon –hankkeen kehittäjäasiakas.

Pirjo Lappalainen laittaa viestiä tulevan päivänsä aikataulusta. Aamukahdeksasta kello kolmeen iltapäivällä hän on Yhdessä kohti hyvää -koulutuksessa. Tradenomien kevyt yrittäjyys -tapahtuma alkaa klo 16.15 ja jatkuu iltakuuteen. Sen jälkeen hän menee vielä käymään Taidemuseolla. Tyhjään aikataulurakoseen sovitamme haastattelun juttuamme varten. Päivän tekemiset kuvastavat Pirjoa ja hänen aktiivisuuttaan.

Pirjo Lappalainen, 53, on Kainuun OTE maakunnassa – polut kuntoon –hankkeen kehittäjäasiakas. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimiva työkyvyn tuen palvelupolku työelämässä oleville ja työttömille työkyvyssään tukea tarvitseville henkilöille. Kehittäjäasiakkaat osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä TE-palveluiden kehittämiseen kertomalla omia kokemuksiaan ja mielipiteitään.

Selkäsairaus muutti työuran

Pirjon työuran keskeytti tuki- ja liikuntaelinsairaus, jonka johdosta hän joutui olemaan pois työstä eripituisia aikoja. Pirjo leikattiin ja leikkauksen jälkeen hän oli työterveyshuollossa työkyvyn seurannassa. Esimiehen ja työterveydenhuollon kanssa hän kävi kolmikantaneuvottelut työhön paluun tueksi. Hän on saanut myös työpsykologilta tukea.

Myyjän työhönsä Pirjo palasi vaiheittain. Ensin oli neljän tunnin työpäiviä, joista hän vähitellen siirtyi kokopäivätyöhön. Hänen työnkuvaansa kevennettiin hänelle paremmin sopivaksi ja hän pääsi selkäkurssille.

Pirjon vaikeudet kuitenkin jatkuivat. Työpaikalle tuli YT-neuvottelut ja Pirjo irtisanottiin työstään. Aktiivisena henkilönä hän kuitenkin suuntasi eteenpäin ja aloitti tradenomiopinnot. Nyt Pirjon opinnot ovat loppusuoralla ja hän valmistuu keväällä 2018. Opintoihinsa hän on saanut työmarkkinatukea ja opintotukea. Työllistymisapua hän tulee saamaan TE-toimistolta valmistumisensa jälkeen.

Henkilökohtaiset kokemukset kehittämistyön avuksi

Minna Mäkäräinen on suunnittelijana Kainuun Sotessa, OTE maakunnassa –  polut kuntoon -hankkeessa. Hänen vastuullaan on kehittäjäasiakastoiminta, joka alkoi syyskuussa 2017 ja kokoontumisia on ollut kerran kuussa. Ryhmässä on yhdeksän työkyvyssään tukea tarvitsevaa henkilöä, joista neljä on työtöntä ja viisi Kainuun soten osatyökykyistä työntekijää.

– Kehittäjäasiakasryhmässä on käyty jokaisen henkilökohtainen polku läpi. On keskusteltu onnistumisista, mutta myös kehittämistä vaativista asioista. Ryhmä on ollut hyvin keskusteleva, aktiivinen ja kantaaottava, kertoo Mäkäräinen.

– Näitä asiakaskokemuksia olemme voineet anonyymisti hyödyntää muissa projektiryhmissä. Esiin on noussut esimerkiksi se, että esimiehet tarvitsevat koulutusta osatyökykyisten kohtelussa. Asennetta ja tietoa osatyökykyisyydestä kehitämme jakamalla tietoa tapahtumissamme ja kohtaamisissa.

Minna pitää hanketta onnistuneena ja toivoo, että kehittäjäasiakastoiminta olisi yleisemminkin käytössä yhteisiä palveluita kehitettäessä.

Vertaistukea ja arvostusta

Pirjo Lappalainen näki lehtijutun kehittäjäasiakkuudesta. Hän kiinnostui asiasta heti ja halusi mukaan.  Asia kiinnosti Pirjoa myös siksi, että hän teki tradenomiopintojensa lopputyötä yli viisikymmentävuotiaiden osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksista Kainuussa. Pirjo uskoo, että hänen omakohtaiset kokemuksensa auttavat laajemminkin palveluketjun miettimistä maakunta- ja soteuudistusta tehtäessä.

– Minulle tämä on ollut positiivinen kokemus. Haluan antaa omat kokemukseni käyttöön ja koen, että minua on kuunneltu. Olen saanut myös sosiaalisia kontakteja ja uusia tuttavia. Toisaalta elämänkokemukseni on laajentunut ja olen saanut arvostusta, vaikka en olekaan töissä, Pirjo Lappalainen kertoo.

Haaveena sopiva työ

Pirjo korostaa sitä, että jossain vaiheessa työuraansa kaikki ovat osatyökykyisiä.

– Osastyökykyisten asiantuntemusta voisi hyödyntää enemmän. Meitä on hyvin monilta eri aloilta ja meillä on paljon tietoa. Tätä tietoa voisimme jakaa esimerkiksi yrittäjille.

– On mielenkiintoista olla mukana kehittämistyössä. Haluan jakaa tietojani, mutta samalla opin myös itse ja voin näin edistää omaa kuntoutumistani ja työllistymistäni. Suosittelen tätä muillekin, jos tällainen tilaisuus tulee eteen. Palkkaa me emme tästä saa, kahvia ja pullaa kylläkin, naurahtaa Pirjo.

Pirjo suurin haave on, että valmistuttuaan hän pääsisi töihin. Sellaisiin töihin, mitä hän pystyy tekemään. Työhön, joka olisi ihmisten parissa. Haavetyö voisi olla vaikkapa taloushallinnon tehtävät Kelassa.


Lisätietoa


Teksti ja kuva

Auvo Mäkinen
viestintäsuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Polut hoitoon ja kuntoutukseen -koordinaatiohanke


Simple Share Buttons