Suoraan sisältöön

Kainuussa ollaan valmiita työkyvyn suhdannevaihteluihin

”Kuinka sinä jaksat?” on kysymys, joka meidän tulisi kysyä itseltämme ja toisiltamme aika ajoin. Jaksaminen, terveys ja työkyky ovat asioita, jotka koskettavat niin yksilöä, kuin yhteiskuntaa. Näiden käsitteiden teemat tulee sisällyttää myös tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen.

Verkostotyö yksilöllisen polun rakentamisessa

OTE maakunnassa – polut kuntoon -hanke Kainuussa rakentaa maakunnallista työttömän työkyvyn tuen mallia, palvelupolkua. Maakunnallisen mallin rakentaminen on haaste, mutta Kainuussa etuna on jo olemassa oleva maakuntarakenne, joka on muovannut ajatuksiamme maakunnalliseen, yhdessä tekemisen suuntaan.

Hanke rakentaa palvelupolkuja monialaisessa toimijaryhmässä. Tämä helpottaa hahmottamaan rakennettavan verkoston tarpeita, osaamista, henkilöstöä, toimijaryhmiä sekä tiedonsiirron välineitä, joita yksilöllisen osatyökykyisen palvelupolun rakentumiseen tarvitaan. Eri toimijoiden kuuleminen verkostoa rakennettaessa on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää toimijoiden tämänhetkiset resurssit ja asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan. Toimiva, yli toimirajat ylittävä toimijaverkosto on avain osatyökykyisen yksilöllisen polun rakentamiseen. Verkostossa yhteiset rajapinnat ovat haaste, mutta myös mahdollisuus tuottaa toimivia ratkaisuja ja pelisääntöjä.

”Sieltähän löytyi hienoa osaamista ja sitoutuneisuutta”

Toimivalla palveluketjulla ja varhaisella puuttumisella voi olla positiivinen vaikutus alueen työllistymiskehitykseen. OTE maakunnassa – polut kuntoon -hankkeessa yksi tärkeä tavoite on lisätä työnantajien tietoa osatyökykysyyteen liittyen. Yritystapaamisissamme on tullut keskeisesti esiin työkyvyn muutosten tuomat haasteet. Näihin haasteisiin olemme vastanneet antamalla tietoa ja tukea yhdessä TE-palveluiden työkykykoordinaattorin kanssa. Iloksemme olemme voineet todeta, että on yrityksiä, jotka tarkastelevat säännöllisesti työprosessejaan, muokkaavat ja täsmentävät niitä ja ovat huomioineet työkyvyn lyhyet- ja pitkäaikaiset suhdannevaihtelut hyvin. On ollut hienoa kuulla kokemuksia, kun yrittäjä on palkannut osatyökykyisen ja todennut saaneensa osaavan ja sitoutuneen tekijän palkkalistoilleen!

Työkykykoordinaattori suhdannevaihteluiden aallonmurtajana

Kun rakennamme Kainuussa maakunnallista toimintamallia ja verkostoja, vahvistamme Kainuun soten varhaisen tuen mallia sekä lisäämme työnantajien tietoisuutta työkykyisyydestä. Taka-ajatuksenamme on positiivinen asenne ja ymmärrys yksilöitä kohtaan. Tässä tiedon ja asenteiden muutostyössä apunamme ovat ja tulevat olemaan kohta valmistuvat työkykykoordinaattorit.

Hanke on rakentanut Kainuuseen työkykykoordinaattoriverkoston ja laatii verkostolle toimintatapaa. Tulevaisuudessa työkykykoordinaattorit ”yli toimijarajojen” auttavat niin työnantajia, esimiehiä, kuin työntekijöitä työkyvyn suhdanteiden aallokossa. Yhteistyössä on tulevaisuus ja Kainuussa on mahdollisuus!


Lisätietoa

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankeen Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektissa on meneillään kuusi alueellista kokeilua. Kainuun OTE maakunnassa – polut kuntoon on yksi niistä.


Teksti
Susanna Mikkonen
Projektipäällikkö, TtM
Kainuun Sote, Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö
OTE-maakunnassa – Polut kuntoon -hanke


Simple Share Buttons