Suoraan sisältöön

Jokaisella on oma mielenterveyden janansa

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan mielenterveyskuntoutujat saatetaan nähdä edelleen yksipuolisena joukkona, vaikka jokaisella on yksilöllinen taustansa ja tilanteensa. Tutkija Johanna Vilppola toteaa, että me kaikki asemoidumme sekä mielenterveyden janalla että toimijuuden janalla eri tavoin eri hetkinä. Siksi myös tuen tarpeet vaihtelevat.

Vilppola tutki väitöskirjassaan yli neljäkymmentä kirjallista elämänkerrontaa ihmisiltä, jotka halusivat jakaa tarinansa mielenterveyskuntoutujina tutkimuskäyttöön. Hänellä oli tutkimuksen lähtökohtana oman ammatillisen taustansa tuoman kiinnostuksen lisäksi viime vuosina mielenterveyssyistä lisääntyneet sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet.

− Tutkimuksen teon edetessä kiinnostuin siitä, mitä jää tilastojen ulkopuolelle. Suomalaisilla työpaikoilla on monia, jotka pärjäävät ja sinnittelevät työelämässä mielenterveyden haasteiden kanssa, mutta tästä meillä ei ole tilastointia. Esimerkiksi masennus ja ahdistuneisuushäiriöt ovat meillä yleisiä mielenterveyden haasteita, mutta meillä ei ole tilastoa, paljonko on heitä, jotka kamppailevat ja selviävät niiden kanssa työelämässä.

Vilppola on kehittänyt arviointityökalun koulutus- ja työtoimijuuden mittaamiseen. Sen avulla on mahdollista jaotella mielenterveyden haasteiden kanssa elävät ihmiset erilaisin kriteerein toimijoihin, taistelijoihin ja tipahtaneisiin.

Arviointityökalua voi hyödyntää kuntoutujan opiskelun ja työn tarkastelun tukena elämän eri vaiheissa. Sen avulla kukin voi arvioida omaa koulutus- ja työtoimijuuttaan. Työkalussa on yhdeksän eri kohtaa, ja tarkastelun voin tehdä yksin tai toisen ihmisen ohjauksen avulla. Työkalu koostuu jana-arvioinnista (toimijuusmittari), jossa pisteytyksen keskiössä ovat koulutus, työelämän nykyhetki, mielen sairauden tila, toimeentulo sekä tulevaisuus koulutuksen ja työn suhteen.

 

Lue koko tarina Mielenterveyden keskusliiton verkkosivuilta.>>

Simple Share Buttons