Suoraan sisältöön

Jo lähes 400 työkykykoordinaattoria valmistunut – ja lisää tulee koko ajan

Suomessa on koulutettu tähän mennessä noin 370 työkykykoordinaattoria, ja jokseenkin saman verran on parhaillaan koulutettavana. Tämä selviää sosiaali- ja terveysministeriön verkkouutisesta. Koulutuksen väliarvioinnin tulokset osoittavat, että koulutukseen osallistuneet pystyvät hyödyntämään työkyvyn tuen keinoja ja yhteistyöverkostoja entistä monipuolisemmin.

Työkykykoordinaattori räätälöi yhdessä asiakkaansa kanssa hänen tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaavat palvelut, koordinoi niitä ja huolehtii, että ratkaisut löytyvät.

Ratkaisukeskeisen työotteen erityinen vahvuus on se, että siinä selvitetään, mitä ihminen itse tilanteestaan ajattelee ja mitä hän toivoo tapahtuvan. Työkykykoordinaattori tuntee käytettävissä olevat palvelut ja keinot, mutta asiakas päättää itse tavoitteistaan, jotka tarkentuvat yhteisissä keskusteluissa.

Työkykykoordinaattorit työskentelevät sekä työssä olevien että työttömien kanssa. Lisäksi he toimivat kouluttajina tai mentoreina omissa organisaatioissaan ja työpaikoilla esimiesten tukena etenkin ammatillisen kuntoutuksen asioissa.

Osa työkykykoordinaattoreista osallistuu palvelujen kehittämiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa sekä maakuntavalmistelussa.

Koulutukseen osallistujista kaksi kolmasosaa on työssä julkisella sektorilla ja kolmannes yrityksissä, järjestöissä tai erilaisissa projekteissa.

Koulutus on osa hallituksen kärkihanketta Osatyökykyisille tie työelämään (OTE), ja sen toteuttaa Kuntoutussäätiö yhteistyötahojensa kanssa. Koulutuksen arvioinnin tekee Työterveyslaitos.

Simple Share Buttons