Suoraan sisältöön

Järjestöt tukena

Järjestöt, yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat tarjoavat monenlaista jäsentensä jaksamista ja osallistumista edistävää tukea. Se voi olla esimerkiksi neuvontaa, vertaistukea tai esimerkiksi työ- ja toimintakykyä vahvistavaa toimintaa. Suomalaisista aikuisista yli 700 000 osallistuu säännöllisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan.

Valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen paikallisyhdistysten jäseninä on eri tavoin hankalassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä, kuten pitkäaikaissairaita, vammaisia sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujia.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt edistävät esimerkiksi palvelujen tasa-arvoista saavutettavuutta. Niiden kautta kansalaiset voivat vaikuttaa niin, että sairauksien, vammaisuuden tai sosiaalisten ongelmien seuraukset ja niiden vaikutukset lievittyvät. Järjestöt ovat merkittäviä palveluiden tuottajia; yritysten ja järjestöjen tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lisääntyneet nopeasti 1990-luvun puolivälistä lähtien.

Tukea työllisyysasioissa

Järjestöt tarjoavat työllistymisen mahdollisuuksia vaikeasti työllistyville, joita ovat esimerkiksi osatyökyiset ja pitkäaikaistyöttömät. Järjestöt ja säätiöt työllistävät erilaisten tukien avulla noin 30 000 ihmistä. Myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on huomioinut rahoituksen myöntämisessä järjestöille ja niiden hankkeille toiminnan, joka vahvistaa vaikeasti työllistyvien nuorten, vammaisten ja muiden erityisryhmien työelämäosallisuutta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on kokemusta ja tietoa, joka täydentää julkisen sektorin työllisyyspalveluita. Osalla niistä on työllisyysasiantuntija, joka auttaa kohderyhmään kuuluvia löytämään polkuja työelämään. Myös hankkeilla ja projekteilla tuetaan työllistymistä ja työssä pysymistä.

Alla on listattuna eri järjestöjen sivustoja, joissa on yksityiskohtaisempaa tietoa liittyen tiettyyn sairauteen ja työkykyyn. Järjestölistausta päivitetään koko ajan.


Jos järjestölläsi on osatyökykyisiä tukevaa materiaalia, jonka haluat esille Tie työelämään -verkkopalveluun, ota yhteyttä.

Epilepsialiitto: Epilepsia ja työ

Invalidiliitto: Työllisyyspalvelut

Kehitysvammaisten tukiliitto ry: Työelämä-sivut

Kuuloliitto: Kuulolla työssä

Lihastautiliitto: Näillä lihaksilla! Tietoa lihastautia sairastavan henkilön työkyvyn tukemisesta

Muistiliitto: Muistisairaus ja työelämä

Neuroliitto: Työelämän taitekohdissa: opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle

Parkinson-liitto: Parkinson tulee töihin

Näkövammaisten liitto ry: Työllisyyspalvelut

Suomen klubitalot ry: Tukea mielenterveyskuntoutujille arkeen ja työllistymiseen

Sydänliitto: Elämää sairauden kanssa

Syöpäjärjestöt: Syöpä ja työnteko

Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut -esite

Verneri.net (kehitysvamma-alan verkkopalvelut): Työ-sivut

Kootusti eri potilas- ja vammaisjärjestöjä löytyy mm. seuraavilta sivuilta:

HUS: Potilas- ja vammaisjärjestöt

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Hakemisto vammaisalan järjestöistä

 

Suomen Palveluohjausyhdistyksen video kokemusasiantuntijuudesta

Se on mun sydämessä – Jannen tarina


Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Kansalaisjärjestöt

STEA: Avustustietokanta

Vates-säätiö: Järjestöjen tuki

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry: Tilastotietoa sote-järjestöistä

Sosiaali- ja terveysministeriö: Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt sosiaali- ja terveysministeriön kumppaneina (PDF)


Sisältö päivitetty 02.08.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons