Suoraan sisältöön

Hankkeet

Keinoja osatyökykyisten tukemiseksi kehitetään myös erilaisissa hankkeissa ympäri Suomea. Seuraavaan listaukseen on kerätty parhaillaan toimivia hankkeita.


Jos olet itse mukana hankkeessa tai tiedät hankkeesta, jonka olisi hyvä olla mukana verkkopalvelussamme, ota yhteyttä.

Käynnissä olevia hankkeita

ATY – ammattiin ja työhön 2018 – 2020

Hankkeen tavoitteena on työikäisten nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus- sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen. Osallistujien työllistymismahdollisuuksia edistetään parantamalla heidän ammattiosaamistaan, tarjoamalla yksilöllisiä ohjaus- ja koulutuspalveluja sekä kehittämällä ohjauksen ja motivoinnin toimintamalleja. Hanketta toteuttaa Vamia.

Kohderyhmät: Työikäiset nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt Pohjanmaalla

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

Duunista totta 2018-2020

Caritas-säätiön hankkeen tavoitteena on työllistää vammaisia henkilöitä ja vaikuttaa vammaisiin kohdistuviin asenteisiin ja ennakkoluuloihin. Pitkän aikavälin tavoitteena on vammaisten ihmisten tasa-arvon edistäminen sekä syrjäytymisen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisy.

Kohderyhmät: vammaiset henkilöt, joilla on vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille, erityisesti vaikeimmin työllistyvät osatyökykyiset henkilöt.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Hävikistä tutkintoon 2018-2019

Invalidisäätiön ja From Waste to Taste -kiertotaloushankkeen koordinoima työllistymishanke, joka tuo ammatilliset opinnot osaksi työelämää. Hankkeen puitteissa voi suorittaa ravintola- ja catering-alan perustutkintoon kuuluvia tutkinnon osia keittiö- tai salitehtävissä. Tuettuna työ- ja oppimisympäristönä toimii hävikkiruokaravintola Loop, joka työllistää erityisesti pitkäaikaistyöttömiä, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja maahanmuuttajia.

Kohderyhmät: työ- ja opiskeluelämän ulkopuolelle eri syistä jääneet henkilöt

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

Iisisti töihin 2019 – 2022

Iisisti töihin -hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uutta työllistämisen tapaa, jolla parannetaan osatyökyisten ja vammaisten mahdollisuuksia päästä töihin avoimille työmarkkinoille. Hankkeen tavoitteena on rakentaa myös uutta mallia hyödyntävä yritysverkosto, joka tarjoaa työtä kohderyhmälle.

Kohderyhmät: osatyökykyiset ja vammaiset henkilöt, joilla on toimintakyvyn rajoitteita

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Kehitysvammaisen polku työelämään (KELPO) 2016-2019
KELPO-hankkeen tavoitteena on edistää työkykyisten kehitysvammaisten pääsyä työsopimussuhteisesti työelämään. Hankkeella kehitetään työllistymistä edistäviä palveluprosesseja kuntayhtymien, te-toimiston, järjestötoimijoiden ja yritysten kanssa. KELPO on Raudaskylän Kristillisen Opiston hanke.

Kohderyhmät: Pääasiallinen kohderyhmä ovat työikäiset ja työkykyiset kehitysvammaiset ja heidän perheensä. Erityinen painopiste on vasta ammatillisen tutkinnon suorittaneissa sekä alle 30-vuotiaissa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

KeKo – kehittämisen koordinaatiohanke 2017-2019
KeKo on kolmivuotinen Vates-säätiön hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä. Tavoitteena on rakentaa Vatesin valtakunnallisen toiminnan rinnalle eri alueille työllistämistoiminnan kehittämistä tukeva malli. Kokonaisuus kattaa palvelujen tuotteistamisen sekä hanke- ja verkostotyön. KeKo-hanke tulee mm. kokoamaan toiminta-alueittain kehittämisrinkejä, jonka avulla verkostoidutaan ja kehitetään pitkäjänteistä työllisyystoimintaa.

Kohderyhmät: Järjestöt, säätiöt, kunnat ja TE-palvelut.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt 2019 – 2021

Hankkeen tavoitteena on mm. luoda uusia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksien kehittymiseen ja työllistymiseenn sekä vastata työnantajien työvoiman tarpeisiin nopeasti kehittyvällä kiertotalouden kentällä, erityisesti matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin.

Kohderyhmät: nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt eli työttömät, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessä ja osaamisen kehittämisessä (erityisesti kiertotalouden tehtäviä varten).

Kuntien vaikuttavat työllisyyspalvelut (2019 – 2020)

Vates-säätiön tutkimushankkeessa tarkastellaan, miten kunnissa pystytään tuottamaan laadukkaita työllistymistä tukevia palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tutkimuksen kohteena ovat työllistämisyksiköiden tarjoamat palvelut ja ensisijaisesti niiden toimintamallin ja ohjauksen laadullisella parantamisella saavutettava vaikuttavuus.

Kohderyhmät: Työllistämisyksiköt. Lopullisena kohderyhmänä yksiköiden asiakkaat, työllistymiseensä tukea tarvitsevat henkilöt.

Rahoitus: Kunnallisalan kehittämissäätiö

 

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR)
Naturunderstödd Rehabilitering -mallin kehittäminen mielenterveyspotilaiden kuntouttamiseksi maatilaympäristössä tavoitteena työelämään paluu. Kuntoutuksella täydennetään sairaalahoitoa.

Kohderyhmä: ihmisille, jotka ovat esim. sairasloman jälkeen palaamassa työelämään.

 

Neuroneuvomo-hanke 2018-2020

Neuroliitto, Aivoliitto ja Parkinson-liitto kehittävät yhdessä työhönvalmennusmallia, jonka avulla tuetaan erityisesti kognitiivisten haasteiden kanssa kamppailevien työssä pysymistä, työhön palaamista tai työn löytämistä. Hanke tarjoaa myös neuvontaa ja ohjausta työelämään liittyvissä kysymyksissä Aivoliiton ja Parkinson-liiton kohderyhmille sekä kohderyhmän kanssa toimiville ammattilaisille ja työnantajille.

Kohderyhmät: Ms-tautia ja muita harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat, AVH:n sairastaneet, kielellisistä erityisvaikeuksista kärsivät sekä Parkinsonin tautia ja dystoniaa sairastavat.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

Nuorten VerstaisVerstas (2018 – 2020)

Tukea tarjoavat toimintamalli nuorille työpajan nivelvaiheisiin.

Kohderyhmät: Nuoret Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintoviraston toimialueilla

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

Oikeisiin töihin!
Vahvistetaan työkokeilussa tai palkkatuella työskentelevien henkilöiden jatkopolutusta. Järjestäjänä Iiris Pro / Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset.

Kohderyhmä: Näkövammaiset työikäiset henkilöt.

Rahoitus: Iiris Pro ja Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset

 

OPTY – Opitaan työhön yhdessä 2018-2020

OPTYssa kehitetään eri toimijoiden välistä yhteistyömallia niin, että palveluita on yhdistetty ja muotoiltu joustavimmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Tavoitteena on myös kehittää työhönvalmennusmalli yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstön, työvalmentajien ja työpaikkaohjaajien kanssa. Toteuttajat ovat Invalidisäätiö,

Kohderyhmät: opetus- ja ohjaushenkilöstö, työvalmentajat sekä työelämänedustajat, kuntoutuksen, työllistämisen ja koulutuksen parissa työskentelevät organisaatiot ja niiden henkilöstö sekä viranomaiset sekä työyhteisöt ja organisaatiot, joilla on valmius tarjota työssäoppimis- tai työpaikkoja osatyökykyisille.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra) 2014-2020
THL:n Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää sosiaaliseen osallisuuteen liittyvää tietoa ja tukee osallisuutta edistäviä ESR-hankkeita.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

Kohderyhmät: Koordinaatiohanke, ei suoria kohderyhmiä.

 

Solmu-koordinaatiohanke 2014-2020
Koordinaatioprojekti (vastuutaho Työterveyslaitos) ESR-kehittämisprojekteille, joiden tavoitteena on mm. työttömien, osatyökykyisten ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen siten, että heidän työllistymisedellytyksensä parantuvat.

Kohderyhmät: Koordinaatiohanke, ei suoria kohderyhmiä. Välillisesti työttömät, työelämästä syrjäytyneet tai syrjäytymisriskissä olevat tai muuten vaikeasti työllistyvät henkilöt koko maassa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Suomen Syöpäpotilaat ry: työelämähanke 2017-2020
Elossa ja osallisena – myös työelämässä!  -hankkeessa tuetaan syöpään sairastuneita työssä jaksamisessa ja työnhaussa. Keskeistä toimintaa ovat kasvokkain kokoontuvat vertaistuelliset ryhmät ja tilaisuudet otsikon ”Minä, syöpä ja työ” alla. Ryhmät kokoontuvat pääasiallisesti Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, mutta etäosallistumismahdollisuuksia on. Lisäksi hankkeella on suljettu Facebook-ryhmä ”Paluu töihin” ja joka toinen keskiviikko järjestettävä anonyymi ryhmä-chat. Hanke tuottaa myös tietoa eri toimijoiden tarpeisiin syöpään sairastuneiden työhön paluuseen liittyen. Hanketta hallinnoi Suomen Syöpäpotilaat ry ja se toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistysten kanssa. Hanketta rahoittaa STEA.

Kohderyhmä: syöpään sairastuneet työnhakijat ja työhön palanneet

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

Taidoilla töihin 2 (2019-
Apuomenan hanke ponnahduslautana työmarkkinoille paluuseen, ammatinvaihtoon tai opintojen aloittamiseen. Hankkeessa voi kokeilla erilaisia työtehtäviä. Tukena on työhönvalmentaja.

Kohderyhmä: Pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt  Lohjan, Vihdin, Karkkilan, Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueella.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja Uudenmaan TE-toimisto

 

Tartu hetkeen 2017 – 2019
Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Tavoitteena on yhdistää mielenterveys- ja päihdetyö sekä erilaiset työtoiminnot osaksi asiakkaan arkea. Hankkeesta vastaavat Porin Sininauha ja Rauman seudun katulähetys.

Kohderyhmät: Mm. pitkäaikaistyöttömät, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat ja henkilöt, joiden toimintakyvyssä on rajoitteita.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

TYKE – työkyky keskiössä

Parik-säätiön hallinnoima hanke, jonka päätavoitteena on työikäisten toimintakyvyn vahvistaminen, jotta työssä jatkaminen tai siihen paluu mahdollistuu työntekijän ja työyhteisön aktiivisuutta kohottamalla sekä työn muotoilun ja mukauttamisen menetelmiä hyödyntämällä.

Kohderyhmät: työelämässä mukana olevat työntekijät, joiden toimintakyvyssä on tapahtunut laskua tai, joiden toimintakyky on vaarassa heikentyä uuden sairauden tai vamman takia. Lisäksi kohderyhmänä ovat myös näiden työntekijöiden työyhteisöt.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

Työelämähanke Minä, syöpä ja työ 2017-2020

Hankkeen tarkoituksena on helpottaa työkykyisten syöpään sairastuneiden paluuta työelämään tarjoamalla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Suomen Syöpäyhdistys sekä Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistykset. Hankkeen rahoittaa STEA. Hanke toimii Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella sekä etätilaisuuksina.

Kohderyhmät: Syöpään sairastuneet työkykyiset henkilöt

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

Työn raivaajat -kampanja 2017-

Ammattiopisto Luovin haastekampanjan tavoite on lisätä työnantajien ja yritysten tietoisuutta tukea tarvitsevista tekijöistä – erilaisista osaajista – ja edistää heidän työllistymistään. Kampanjalla tehdään erilaisia osaajia näkyviksi ja etsitään työpaikalla oppimisen paikkoja ja uusia mahdollisuuksia työllistymiseen.

Kohderyhmät: Työnantajat ja kuka tahansa, joka haluaa kannustaa työnantajia työn raivaajiksi

Rahoitus: Ammattiopisto Luovi

 

Vamos-urapalvelut 2018 –

Helsingin Diakonissalaitoksen hanke tukee mm. yksilöllisen urapolun rakentamisessa tai työelämään ohjaamisessa.

Kohderyhmät: 16 – 29 -vuotiaat nuoret, joiden on vaikea työllistyä. Alueina Helsinki, Espoo, Lahti, Turku, Kuopio, Oulu, Rovaniemi ja Vantaa.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

Rahoitus: ESR ja STEA (2017 – 2019)

Vertaistaiteilijat 2018 – 2020

Hanke tukee taiteilijoiden työelämätaitoja, etsii ja kehittää työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia ja tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä​.  Tavoitteena on tuoda erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ja heidän taiteensa paremmin tunnetuksi perinteisen taidemaailman, taide- ja kulttuurijärjestöjen ja hallinnon rakenteiden piirissä. Hankkeesta vastaa Aula-työkotien Kannastusyhdistys kumppaneineen.

Kohderyhmät: erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

Yritystä!-hanke 2016-2019
Invalidiliiton hallinnoimalla projektilla edistetään vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden yrittäjyyttä ja yrittäjinä toimivien vammaisten henkilöiden hyvinvointia mm. verkostoitumisen kautta sekä annetaan ohjeistusta uusien yritysten perustamisessa.

Kohderyhmät: Eri tavoin vammaiset tai osatyökykyiset henkilöt.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA


Päättyneitä hankkeita

 

Aktivera resurser -projektet 2013-2016
En svenskspråkig nätverks­projekt som arbetade för att göra det lättare för personer med specialbehov att finna lönearbete.

 

Arbetskompaniet – Työkomppania 2015-2017
Projektets egentliga målgrupp var de personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, oberoende av ålder eller kön. I projektet utvecklades olika åtgärder (t.ex. återvinningsverksamheten, arbetspoolen) där vissa gagnar särskilt långtidsarbetslösa och återkommande arbetslösa, eller partiellt arbetsföra. Kimitoöns kommunens project.

Målgrupp: De personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, oberoende av ålder eller kön.

 

Askelma 2016-2018
Hanke on suunnattu niille, joiden tavoite on työelämässä tai kouluttautumisessa. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osittain työkykyiset ja vaikeammin työllistyvät työnhakijat sekä nuoret alle 25-vuotiaat työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työuran suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeeseen kuuluu työpajatoimintaa. Hallinnoijana on Mäntyharjun kunta.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, osittain työkykyiset ja vaikeammin työllistyvät työnhakijat sekä nuoret alle 25-vuotiaat työnhakijat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

Duunimentori 2014-2016
Duunimentori – Asenteesta rekrytointiin -hanke pyrkii parantamaan erityisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten työllistymistä. Lihastautiliiton hankkeessa koulutetaan työnhakijoita, välitetään tietoa työpaikoista sekä tuetaan yhdistyksiä ja järjestöjä toimimaan työnantajina.

Kohderyhmät: Vammaiset ja pitkäaikaissairaat nuoret. Yhdistykset ja järjestöt.

Go 4 Work! 2015-2017
Novago Yrityskehitys Oy:n Go 4 Work -hanke tarjoaa tukea rekrytointiin sekä uusia apuja työllistymiseen. Tavoitteena on saattaa yhteen Länsi-Uudenmaan alueen työvoimaa tarvitsevat yritykset sekä työttömät työnhakijat. Polku työllistymiseen voi koostua erilaisista toimenpiteistä kuten työkokeilusta ja tukityöllistymisestä.

Kohderyhmät: Alle 30-vuotiaat sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät. Yli 54-vuotiaat ovat erityinen kohderyhmä heikossa työmarkkina-asemassa olevien joukossa.

 

Hankinnoista duunia (Handu) 2015-2017
THL:n hankinnoista duunia -yhteishankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistämiseen julkisten hankintojen avulla.

Kohderyhmät: Heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret, yli 54-vuotiaat työttömät ja pitkäaikaistyöttömät, yritykset, jotka osallistuvat hankintasopimusten kilpailutuksiin, kuntien hankintayksiköiden, hankintayhtiöiden ja kuntien työllisyyspalveluiden henkilöstö.

 

Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä (2019)

Hankkeessa luotiin koulutuskokonaisuus, jonka tarkoituksena on kasvattaa henkilöstön edustajien osaamista ja edellytyksiä toimia monimuotoisuuden edistäjinä omissa työyhteisöissään. Tarkoituksena on lisätä yrityksissä toimivien henkilöstön edustajien osaamista niissä tilanteissa, kun työntekijät tarvitsevat tukea ja apua työssä jatkamiseen jonkin vamman tai sairauden tmv. syyn takia. Koulutusaineisto on julkaistu Työn tukena -nimellä Vates-säätiön, hankkeen päätoteuttajan sivuilla. Kumppaneina oli SAK ja Hyvinvointiala HALI.

Kohderyhmät: Työnantajat ja työpaikkojen henkilöstön edustajat, erityisesti luottamusmiehet ja -valtuutetut sekä työsuojeluvaltuutetut sekä HR-henkilöstö.

Rahoitus: Työsuojelurahasto

 

Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projekti 2013-2016 (Syrjäytymisestä osallisuuteen)
Kehitysvammaliiton vetämän projektin päätavoitteena on ottaa käyttöön ja soveltaa näyttöön perustuva työhönvalmennuksen toimintamalli kehitysvammaisille henkilöille. Siten useammalla työtoiminnassa olevalla kehitysvammaisella ihmisellä on paremmat mahdollisuudet työllistyä työsopimussuhteiseen työhön avoimille työmarkkinoille.

Kohderyhmä: Kehitysvammaiset henkilöt.

 

Kiinni arkeen 2014-2016
15-29-vuotiaiden nuorten itsenäistä arjenhallintaa sekä jatkokoulutus- ja työelämävalmiuksia kehitetään kuntouttavan kerho- ja kurssitoiminnan avulla. Toimijana Helsingin seudun erilaiset oppijat ry.

Kohderyhmä: 15-29-vuotiaat oppimisvaikeuksista kärsivät nuoret.

 

Kohtaamispaikka Kipinä 2016 – 2018
Mikkelin Työttömät ry:n työttömien matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja kohtaamispaikkatoiminnan käynnistäminen Mikkelissä, joka tarjoaa mm. terveyspalveluita.

Kohderyhmät: pitkäaikaistyöttömät, toistuvasti työttömänä olleet ja vaikeasti työllistyvät.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

Kohti osatyökykyisen työlllistymisen palvelumalleja
Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa ESR-hankkeessa rakennetaan vaihtoehtoisia osatyökykyisten palvelumalleja pilotoitavaksi osana TE-palveluja.

Kohderyhmät: Kumppanuusverkosto: TE-toimistot, KELA, kuntien terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, kuntoutuslaitokset, työnantajat, osatyökykyisten palveluja tuottavat toimijaverkostot, yhdistykset ja säätiöt.

Rahoitus:  Euroopan sosiaalirahasto

Kuntouttavan työn uudistaja -hanke (KUTU) 2017-2018

Kuntoutussäätiön kokeileva kehittämishanke tutkii pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteitä ja mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla. Etsimme mukaan motivoituneita työttömiä, jotka haluvat tutkia tulevaisuuden suuntaa yhdessä hankehenkilöstön kanssa. Tavoitteena on selvittää pitkäaikaistyöttömien ja työnantajien uusia yhteistyömuotoja työelämässä.

Kohderyhmä: Yli 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, pääkaupunkiseutu

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

Kuulolla työssä -kampanja 2017-2018

Kampanja levittää tietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla.  Työsuojelurahaston tukeman ampanjan keskeinen osa on Kuulolla työssä -sivusto, joka paneutuu seuraaviin kysymyksiin: miten tunnistan kuulonaleneman, mistä saan siihen apua, millaiset kommunikaatiotavat helpottavat osallistumista, miten työyhteisö huomioi huonokuuloisen, mitä työolosuhteiden mukautuksia voi tehdä sekä miten vähentää meluisuutta.

Kohderyhmät: Huonokuuloiset työntekijät, työterveyshuollot ja työnantajat sekä työyhteisöt.  Sivustoa voivat hyödyntää myös oppilaitokset ja eri kuntoutustahot. Kampanja on suunnattu erityisesti kasvatus- ja opetusalalle, mutta siitä hyötyvät yleisemminkin kaikki.

 

Luonto elämään- hanke 2015-2017
Lapin AMKn vetämässä hankkeessa luodaan uusia yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen ja kuntoutuksen malleja. Toiminnassa hyödynnetään luontoympäristöä, puutarhaa sekä maatilan ja eläinten hoitoa.

Kohderyhmä: Luontolähtöiset toiminnat on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat valmennusta arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen tai nuorille, jotka haluavat hyödyntää luonto-osaamistaan.

Julkaisu: Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 1/3

 

Luontopolkua eteenpäin –hanke 2013-2017
Etappi ry:n luontopolulla nuoren on mahdollista pysähtyä hetkeksi oman itsensä äärelle ja ottaa suuntaa tulevaan. Luontopolulla uskotaan vahvasti luonnon voimaannuttavaan vaikutukseen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Luonto on keskeisessä roolissa niin pitkien kuin lyhytryhmienkin työskentelyssä. Luontoympäristö tarjoaa kokonaisvaltaisille pohdinnoille elämästä oivan ympäristön, se rauhoittaa kiireen keskellä ja antaa voimaa tuleviin seikkailuihin elämässä!

Kohderyhmä: pirkanmaalaisille 17–29-vuotiaille työttömille nuorille niin pidempikestoisia työpajajaksoja kuin lyhytkestoisia Voimaryhmiä.

 

Löydä kyky 2015-2016
Autismisäätiön projekti autismin kirjon sekä ADHD- ja Tourette-henkilöiden työllistymisen tukemiseksi. Löydä kyky -pienryhmissä kartoitettiin ja nostettiin näkyviin ammattilaisen ohjaamana omat työelämävahvuudet.

Kohderyhmät: autismin kirjon sekä ADHD- ja Tourette-henkilöt.

 

Maali 2016-2018
Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuuden ja työelämävalmiuksien parantaminen matalan kynnyksen ohjauksella ja kohtaamispaikkatoiminnalla yli sukupolvi- ja kulttuurirajojen. Toimijana Helsingin Seudun Työttömät ry.

Kohderyhmät:  Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ilman ikärajaa.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

Mahis työhön -projekti 2008-2011
Mahis työhön oli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimista ja työllistymistä edistävä Validia ammattiopiston (nyk. Spesia) projekti.

 

Ohjaamo Helsinki 2015-2018
Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka 15-29-vuotiaille nuorille. Se tarjoaa erityisesti ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille yksilöllistä tukea sekä kattavat ja helposti saavutettavat koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palvelut. Ohjaamoja toimii kaikkiaan yli 30 ympäri Suomea ja niitä koordinoi Keski-Suomen ELY-keskus. Ohjaamot listana ESR-hanketietokannassa

Kohderyhmät: 15-29-vuotiaat nuoret.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Olkkari 2016 – 2018
Työttömäksi jäävien henkilöiden työelämäosallisuuden tehostamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja kohtaamispaikkatoiminnalla. Lohjan Seudun Työttömät ry.

Kohderyhmät: Henkilöt, jotka haluavat löytää keinoja edistää itsensä tai läheistensä mielen hyvinvointia ja ehkäistä päihteistä aiheutuvia haittoja. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsineet sekä heidän omaisensa. Ammattilaiset ja opiskelijat, jotka haluavat uusia työvälineitä ja ymmärrystä mielenterveys- ja päihdetyöhön.

 

Osallisuutta osuuskunnista 2015-2018
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen päätoteuttaja on Kiipula, ja ESR-hankkeen tavoitteena on kehittää osuuskuntatoimintaa erityisesti kuntien työllistämispalveluiden ja sosiaalitoimen osatyökykyisille asiakkaille. Hankkeen kautta halutaan kehittää matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua ja mahdollisuuden työtehtävien kautta työllistymispolulla etenemiseen.

Kohderyhmät: Erityisesti kuntien työllistämispalveluiden ja sosiaalitoimen osatyökykyiset asiakkaat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Palkkaa mut (2017-2018)
Kaksivuotinen hanke, jossa edistetään kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön. Palkkaa mut -projektissa levitetään Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) -projektissa toimivaksi todettuja työhönvalmennuksen ja vertaisryhmätoiminnan toimintatapoja valtakunnallisesti.

Kohderyhmät: Kehitysvammaiset ihmiset.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

 

Partex-paja 2016-2018
Tavoite on mahdollistaa polkuja kuntouttavasta työtoiminnasta opintoihin ja työhön. Työn Vuoksi, IntoPajat ja Saimia ovat hankkeen toimijoita, ja sitä rahoittaa ESR.

Kohderyhmät: 17-64-vuotiaat Imatran seutukunnalla asuvat työttömät työnhakijat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

PARTY-hankekokonaisuus (2015-2018)
Usean toimijan (mm. Rauman, Salon ja Turun kaupungit, Vates-säätiö) PARTY-hankekokonaisuudessa (ESR) oli tavoitteena vakiinnuttaa ja jatkokehittää valtakunnallisesti työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Hankkeessa kehitettiin kuntoutuskoordinaatiota, ohjausosaamista sekä sosiaalista, lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta. Aikuisten työ- ja valmennuspajoja ja ryhmätoimintaa uudistamalla luodaan TYP-toiminnan tueksi uusia toimintamalleja ja työkaluja.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet, osatyökykyiset ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työnhakijat. Lisäksi esim. kuntoutustuen saajat, eläkkeen lepäämään jättävät tai eläkkeellä olevat sosiaaliseen työtoimintaan osallistuvat henkilöt.

 

Polkuja työelämään (TEMPO) – osatyökykyisen työnhakijan tuki 2015-2018
Kuntoutussäätiön TEMPO-hankkeen tavoitteena on tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Hankkeessa pilotoidaan myös työkykykoordinaattorin työtä ja tutkitaan sen sijoittumista osaksi osatyökykyisten palveluohjautumisen verkostoa.

Kohderyhmät: Viimeisen vuoden aikana työttömäksi joutuneet työnhakijat, joilla on pitkäaikaissairauksia tai työrajoitteita sekä nuoret työttömät, joilla puutteelliset työelämävalmiudet.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Polku X
Polku X on hanke, jossa etsitään tamperelaisille ja naapurikunnissa asuville nuorille reittejä kohti koulutusta tai työtä. ESR-rahoitteinen hanke tarjoaa nuorille valmennusta, jossa pohditaan yhdessä suuntaa työelämässä tai alanvalintaa. Käytännön keinona voidaan hyödyntää muun muassa työkokeilua, jossa nuori pääsee kokeilemaan mietinnässä olevaa alaa. Hankkeen toteuttavat Martinus-säätiö ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä. Yhteistyöverkostoon kuuluu paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Kohderyhmät:
Hankkeeseen voivat osallistua 17─29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työttömiä tai muuten työmarkkinoiden ulkopuolella.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

Ponnahduslauta takaisin työelämään 2015 – 2017
Orton Pro’n hankkeessa tavoitteena on mahdollistaa palaaminen työelämään yksilöllisen työhönvalmennuksen avulla ja hyödyntäen joustavaa työkokeilukäytäntöä.

Kohderyhmä: Korkeasti koulutetut mielenterveyskuntoutujat.

 

Sininen kaari 2015-
Työmarkkinavalmiuksia tukemalla edistetään työnhakijan pääsyä työelämään Varsinais-Suomen Sininauhan hankkeessa. Mahdollisuus mm. kartoittaa sekä fyysinen että psyykkinen vointi ja saada tukea alan vaihtoon tai aiempaan työhön paluuseen.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, mielenterveyskuntoutujat ja yli vuoden avoimilta työmarkkinoilta poissaolleet sekä nuoret ja maahanmuuttajat.

Rahoitus: Varsinais-Suomen TE-toimisto/työllisyyspoliittinen hanke

 

Sosiaalisen kuntoutuksen hanke SOKU 2015-2018
T
avoitteena on kehittää ja toteuttaa yhteisösosiaalityötä, osallisuutta lisäävää monimuotoista sosiaalista kuntoutusta sekä sosiaalista terveydenhuoltoa. Valkeakosken kaupungin hanke.

Kohderyhmät: Henkilöt, jotka tarvitsevat arkeen liittyvää tukea. Mukana voivat olla työikäiset ja ensisijaisesti alle 30-vuotiaat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Taidoista työpoluiksi -projekti 2013-2017
Rinnekoti-Säätiön Taidoista työpoluiksi on kehitysvammaisten työllistymistä edistävä hanke, jossa nostetaan esiin kehitysvammaisten työllistymistä estäviä ja edistäviä tekijöitä. Hankkeessa myös luodaan toimintamalleja näiden esteiden voittamiseksi.

Kohderyhmät: kehitysvammaiset. 2016-17 erityisenä kohderyhmänä nuoret pakolaiset.

 

TALLI-hanke 2015-2017
Puustellin Tuki ry:n TALLI-hankkeen päämääränä oli työllistää lievästi kehitysvammaisia henkilöitä työsuhteeseen oppisopimuskoulutuksen kautta sekä luoda monistettava toimintamalli vastaavan työllistämismenetelmän käyttöön myös muualla Suomessa.

Kohderyhmät: Lievästi kehitysvammaiset nuoret.

 

Tarinoista voimaa -verkkopalveluhanke (2016-2019)

Hanke pyrkii parantamaan vammaisten korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä työelämään siten, että lähtökohtana ovat yksilöiden omat intressit ja osaaminen. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan vammaisten ihmisten työssäkäyntiin ja työllistymiseen liittyviin stereotyyppisiin ennakkoasenteisiin tuomalla esiin erilaisia työhön sijoittumisen vaihtoehtoja. Toteuttajia ovat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Kynnys ry, Invalidiliitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu, mukana on useita kumppaneita. Hankkeessa luotiin nettisivusto Esteettä töihin.

Kohderyhmät: Vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat koulutus- ja uravalintoja pohtivat opiskelijat perus- ja toisen asteen koulutuksessa sekä korkeakoulussa, perus- ja toisen asteen sekä korkeakoulujen opinto-ohjaajat, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten vanhemmat sekä alan vaihtoa suunnittelevat vammaiset ihmiset.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiedolla vaikuttaminen 2015–2017
Vatesin hanke toimittaa ja levittää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistäviä tietosisältöjä. Hanke järjestää koulutusta, seminaareja, verkostotapaamisia, kirjoittaa artikkeleita, koordinoi esitteitä ja toimittaa mm. työelämän esteettömyyden tietopakettia. Hanke kerää ja välittää aihealueesta juttuvinkkejä ja tarinoita.

Kohderyhmät: Työnantajat, työhönvalmentajat, kuntapäättäjät ja työmarkkinoilla olevat tai sinne pyrkivät vammaiset, pitkäaikaissairaat ja osatyökykyiset henkilöt.

Toimintaa, työtä ja ohjausta 2016 – 2018
Rauman Seudun Työnhakijat ry:n hanke tukee työllistymistä mm. ryhmävalmennuksella, työnhakuneuvonnalla, JobRingillä ja tarjoamalla työtä yhdistyksessä.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, heikossa työmarkkina-asemassa olevat raumalaiset sekä maahanmuuttajat paikkakunnalla.

Rahoitus: Satakunnan TE-toimisto/työllisyyspoliittinen hanke

 

TUKEVA –hanke 2016-2018
Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry:n hankkeen asiakkaat työllistyvät työkokeiluna vähävaraisille vanhuksille suunnattuun maksuttomaan kotityöpalvelutoimintaan. Toiminta sisältää mm. seurustelua, kauppa-apua ja pientä siivoustyötä. Autamme työntekijöitämme työ- ja opiskelupaikkojen haussa ja työnhakudokumenttien teossa. Toimimme Helsingin Malmilla ja lähialueilla.

Kohderyhmät: pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja nuoret työnhakijat

Rahoitus: Uudenmaan TE-toimisto ja Helsingin kaupunki.

 

Työelämän päämies -projekti 2011-2015
Työelämän päämies -projekti rakensi mm. työllistymisen oppaita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Oppaat löytyvät materiaalipankin kohdasta opaat ja julkaisut.

Työelämäosallisuusstrategia neuropsykiatrisille henkilöille 2016-2017
Autismisäätiön hankkeen päämääränä oli mm. lisätä autismin kirjon henkilöiden sekä ADHD-, ADD- ja Tourette- henkilöiden työllisyyttä Suomessa sekä löytää keinoja ja työllistymistä tukevia toimintatapoja kohderyhmän työllistämisen edistämiseksi.

Kohderyhmät: Aikuiset, joilla on autismin kirjon oireyhtymä (autismi, Asperger) tai jokin muu neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, laaja-alainen kehityshäiriö tai piirteitä edellä mainituista.

 

Työelämän tuoreet tuulet  2016-2018
Projektin tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön kehittämällä tukimalli, joka helpottaa rekrytointiprosessia. Aula-työkotien Kannatusyhdistyksen STEA-projektissa levitetään työnantajille tietoa kehitysvammaisten henkilöiden palkkaamisesta.

Kohderyhmät: Kehitysvammaiset työnhakijat, työnantajat

 

Työetsivä-hanke ja -rinnakkaishanke 2016-2018

Nuorten Ystävät ry:n 3-vuotinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten kokonaisvaltaista työelämäosallisuutta Oulun seudulla. Hankkeen päämääränä on tukea jokaista asiakasta yksilöllisesti ja pienin askelin edeten omalla polullaan kohti mielekästä jatkopolkua.

Kohderyhmät: 18-65-vuotiaat TE-toimiston asiakkaat, joilla sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa 2013-2014
Hankkeen tavoitteena oli kehittää työ- ja toimintakykyä parantavia toimintamalleja Green Care -menetelmiä hyödyntämällä.

Kohderyhmä: työllistämis- ja kuntoutuspalvelujen tuottajat ja palveluihin ohjaavat tahot. Asiakaskohderyhmänä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ja osatyökykyiset, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita työllistyä.

Julkaisu: Green Care. Työhön kuntouttava toiminta luonnossa. Tietoa maaseututoimijoille ja työhön kuntoutuksen ammattilaisille

 

Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen työpajatoiminnan avulla Lieksassa -hanke 2015-2016
Hankkeen tavoitteena on perustaa aikuisille suunnattu työpaja Lieksaan aktivoimaan ja tehostamaan moniammatillisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden etenemistä työllistymispolulla kohti avoimia työmarkkinoita. Lieksan kaupungin hankkeen kohderyhmänä ovat työ- ja toimintakyvyn vahvistamista tarvitsevat, tukea tarvitsevat ja pitkään työttömänä olleet henkilöt.

Kohderyhmät: työ- ja toimintakyvyn vahvistamista tarvitsevat kaiken ikäiset, erityisesti pitkään työttömänä olleet henkilöt. Lisäksi nuoret, jotka tarvitsevat työpajatoimintaa tukena kohti työllisyyttä.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Työklinikka 2013 – 2017
Työklinikassa tarjotaan tukea työllistymiseen, mm. opinnoista työelämään siirtyessä, työpaikan vaihtamiseen tai työkeskuksesta sen ulkopuolelle suunnatessa. Toimija on Tampereen kaupunkilähetys.

Kohderyhmä: Pirkanmaan kehitysvammaiset henkilöt, vammaispalvelun asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen.

 

Työurien jatkamisen tuki (JAMIT) -hanke 2012–2014
Hankkeen päätavoitteena oli saada työpaikat työkyvyn tukijoiksi ja osatyökykyiset jatkamaan työuraansa kehittämällä kunnallisten työterveyshuoltojen ja muiden toimijoiden yhteistyötä työkyvyn tukemisessa. Jamit-hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Osatyökykyiset työssä hankkeen kanssa työkykykoordinaattorikoulutuksen malli.

 

Vahti-hanke 2016-2018
Hankkeen päätavoitteena on luoda Vahti-palvelu, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta työnhaussa ja työllisyyspalveluissa. Vahti edistää vammaisten, osatyökykyisten ja neuropsykiatrisen oireyhtymän nuorten työllistymistä sekä tukee työnantajia, työllistämisen asiantuntijoita ja (nuorille suunnattujen) Ohjaamojen toimintaa. Hankkeessa toimii Vamlas kumppaneineen.

Kohderyhmät: vammaiset, osatyökykyiset ja neuropsykiatrisen oireyhtymän nuoret.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

Vankeusaika mahdollisuutena 2016 – 2019

Pitkän aikavälin tavoitteena hankkeessa on edistää vankeuteen tuomittujen mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään, sosiaaliseen osallisuuteen ja työllistymiseen.

Kohderyhmät: Rikostaustaiset henkilöt

 

Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki -hanke 2016
Hankkeen tuloksena syntyy yhteenveto vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä estävistä ja mahdollistavista tekijöistä, suositeltava ja vaihtoehtoinen toimintamalli vammaisten henkilöiden yrittäjyyden edistämiseen Suomessa sekä toimenpidesuunnitelmat toimintamallien käyttöönottoon. Hankkeen toteuttavat NHG Group Oy, Vates-säätiö ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Kohderyhmät: Henkilöt, joilla on liikunta-, näkö- tai kuulovamma tai kommunikaatiohäiriö.

 

VertaisVerstas 2014-2017
Tavoitteena oli vahvistaa nuoren elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä kehittämällä uusia toimintamalleja työpajatoiminnan nivelvaiheisiin. Sytyke-Centren projektissa mm. kehitettiin työelämätaitoja ja annettiin tukea TE-toimistojen järjestämissä työkokeiluissa.

Kohderyhmä: 17-29-vuotiaat nuoret.

 

Välityömarkkinat osana työelämää -projekti 2014-2015
Vates-säätiön valtakunnallinen projekti kehitti vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten työllisyyttä ja alueellista yhteistyötä vahvistamalla tietoisuutta tukimuodoista ja vaikuttamalla siihen, että vammaisten työllistämistoimet sisällytetään vahvemmin alueellisiin työllisyysstrategioihin.

 

Yes We Can -hanke 2016-2017
Päätavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten yhtäläisiä oikeuksia aktiivisina kansalaisina. Tätä tavoitellaan uudistamalla päivä- ja työtoimintaa valmennuksellisempaan suuntaan ja vahvistamalla kehitysvammaisten työhönvalmennusta Etelä-Karjalan alueella. Hankkeessa muun muassa luodaan kehitysvammaisten työhönvalmennusmalli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille sekä selvitetään osatyökykyisten osuuskunnan perustamismahdollisuuksia ja lisätään työllistyvien kehitysvammaisten osaamista vastaamaan työelämän tarpeita. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kohderyhmä: Kehitysvammaiset ihmiset

 


Sisältö päivitetty 26.09.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons