Suoraan sisältöön

Blogi

LueBlogi, - 2.8.2017

Mättääkö jokin työttömien terveyspalveluissa?

Ei ole yllätys, että suurin osa työttömistä on tyytyväisiä terveyspalveluihin. Keskimääräinen asiakkaiden tyytyväisyysluku terveyspalveluihin yleisesti on 76 %.  Väitöskirjani (Lappalainen, 2017) asiakaspalautteeseen vastanneista 95 % oli sitä mieltä, että työttömät tarvitsevat terveystarkastuksia, ja 98 %:n mielestä terveystarkastusten pitäisi olla säännöllisiä. Kaikki haastatellut pitivät tarkastusta hyödyllisenä ja tarpeellisena. Miksi työttömien terveyspalvelujen kehittämisestä sitten puhutaan, jos asiakkaat […]


LueBlogi, - 28.7.2017

”Tärkein uudistus on saada ihminen keskiöön”

Sote- ja maakuntauudistus eivät ole jotain, joka tapahtuu tulevaisuudessa. Uudistukset ovat jo käynnissä ympäri Suomea. Muuttuvissa maakunnissa on loistavat mahdollisuudet parantaa osatyökykyisten palvelukokonaisuuksia. Tämä on tavoite myös Kainuussa – tuossa pinta-alaltaan Belgian kokoisessa maakunnassa, jossa asukkaita on noin 75 000. ”Olemme luomassa Kainuuseen uudenlaista tapaa toimia, jotta osatyökykyiset saisivat parempaa palvelua tulevaisuudessa”, kertoo OTE Maakunnassa – […]


LueBlogi, - 1.6.2017

Vammaisten nuorten työllisyyspolitiikka – katse yksilöstä järjestelmään!

Näyttää siltä, että meillä on osatyökykyisen nuoren sijaan täyskyvytön järjestelmä, joka on kyllä kuntoutettavissa toimintakykyiseksi monialaisella yhteistyöllä. Tämänkin kuntoutumisen onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin aito halu muutokseen – tässä tapauksessa poliittinen tahto ja kaikkien hallinnonalojen yhteiskehittäminen. Meneillään olevan muutoksen onnistuminen ei lepää yksilöiden harteilla – ei osatyökykyisen nuoren eikä työnantajan. Siirretään katse yksilöistä järjestelmään ja sen kehittämiseen. […]


LueBlogi, - 24.5.2017

Savon OTE-kärkihankkeessa klubitalot vahvasti esillä

Vaalijala pilotoi sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) palveluja neljällä eri paikkakunnalla: Kuopio, Varkaus, Pieksämäki ja Mikkeli. Hankkeessa luodaan maakunnallisia malleja kehitysvammaisille jalkautuvaan päivätoimintaan, klubitoimintaan, tuettuun työhön sekä vertaistuelliseen jalkautuvaan toimintaan. Erityisenä painopisteenä hankkeessa Vaalijalalla on osallisuutta tukeva toiminta. Klubin asiakkailla on aktiivinen ja osallistuva rooli toiminnan kehittämisessä. Hankkeen kautta Varkaudessa/Pieksämäellä klubitoiminnan tavoitteena […]


LueBlogi, - 15.5.2017

Osatyökykyisille osallistavat, yhdenvertaiset ja moninaiset työmarkkinat

Osatyökykyisten työllistymisessä keskeistä on ollut itse työ ja sen muokkaaminen työntekijän taitoja ja osaamista vastaavaksi, yleensä vahvasti räätälöitynä yksilökohtaisesti. Mutta tämän kaltaiset ”pakettiratkaisut”, yksinäiset palikat toimistojen nurkissa pelkästään eivät riitä antamaan kaikille tunnetta osallisuudesta ja vertaisuudesta työmaailmassa. Vaikka työkyky on ihmisellä alentunut, ei se saa tarkoittaa työn mielekkyyden tai merkityksellisyyden alentumista. Jotta ihminen tuntisi itsensä […]


LueBlogi, Uutinen, - 15.5.2017

Työn kuormittavuus kuriin tuunaamisella

Parhaiten työhön liittyvät tarpeet tietää työntekijä itse. Kenelle tahansa voi tulla eteen tilanne, jolloin omat henkiset tai fyysiset voimavarat eivät riitä juuri senhetkiseen työhön. Tai työympäristömme ei tue työkykyämme. Silloin tarvitaan työn tuunausta: on tehtävä muutoksia joko omassa toiminnassa tai työympäristössä. Voimme työssämme hyvin, kun työhön liittyvät perustarpeemme tyydyttyvät. Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu Synergoksen tutkijan Jaana-Piia […]


LueBlogi, - 28.3.2017

Muistiasiat esille työpaikalla – tukea on saatavilla

Jos muistioireita havaitaan työpaikalla, on keskeistä, että niistä uskalletaan puhua jo varhaisessa vaiheessa. Samoin työntekijän itsensä tai työkaverin esille nostamaan huoleen on tartuttava esimiehen toimesta aikailematta. Työkyvyn esille nostaminen ei ole helppoa, mutta tukea muistioireiden puheeksi ottamiseen on. Näin bloggaa Muistiliiton asiantuntija Marjut Karlsson. Lue koko kirjoitus tästä. >>


Simple Share Buttons