Suoraan sisältöön

Blogi

LueBlogi, - 20.11.2017

Yli puolet työikäisistä on osatyökykyisiä – millainen palvelumalli toisi parhaat ratkaisut?

Osatyökykyisellä työnhakijalla on mielessään useita kysymyksiä mielessä, kun hän etsii polkua työelämään. Myös palvelujärjestelmän ammattilaiselta saattaa puuttua tehokkaita keinoja työllistymisen edistämiseksi. Näihin ja muihin kysymyksiin työllistymisen polulla vastauksia hakee Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteishanke Yhdessä hyvä OTE, joka on yksi hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihankeen alueellisista kokeiluista. STM:n mukaan työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla, eli […]


LueBlogi, Työkyky käyttöön, - 10.11.2017

MS-tauti ja työura voidaan sovittaa yhteen

Useimmat ihmiset ovat MS-tautiin sairastuessaan 20–40-vuotiaita. Heillä on yleensä jo ammatti ja työpaikka olemassa tai opiskelut ovat loppusuoralla ja työn hakeminen edessä. Moni kertoo, että MS-diagnoosi tuntui siltä kuin olisi vedetty matto jalkojen alta. MS-tautiin liittyy edelleen vahvoja käsityksiä siitä, että sairaus etenee nopeasti ja johtaa vaikeavammaisuuteen. Ne MS-tautia sairastavat, joilla sairaus ei juuri vaikuta […]


LueTyökyky käyttöön, - 3.11.2017

Kehitysvammaiset henkilöt oikeisiin töihin!

Työn pitäisi olla jokaisen ihmisen oikeus. Tästä huolimatta Suomen työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä vain kolme prosenttia on palkkatyössä. Iso-Britanniassa vastaava luku on 5 – 11 prosenttia ja Yhdysvalloissa noin 10 prosenttia. Suomessa on noin 40 000 kehitysvammaista henkilöä, joista 25 000 on työikäisiä. Työharjoittelu ja tuettu työ lisäävät kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sen sijaan työ- ja toimintakeskukset […]


LueBlogi, - 2.11.2017

Viisi keinoa edistää osatyökykyisen työllistymistä ja osallisuutta OTE-kärkihankkeen alueellisissa kokeiluissa

Tänä hallituskautena on puhuttu paljon osatyökykyisten työllistämisestä ja työkyvyn tunnistamisesta. Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa etsitään ja kokeillaan uusia tapoja edistää osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta. Kärkihankkeen Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projektissa on meneillään teemaan liittyen kuusi alueellista kokeilua. Kokeiluissa on noussut esiin mielenkiintoisia avauksia osatyökykyisten työllistämisen ja osallisuuden edistämiseksi. Tässä maistiaisiksi muutama mielenkiintoinen poiminta kentällä […]


LueBlogi, - 1.11.2017

Kohti samanarvoista työpaikkaa yhdenvertaisuussuunnitelman avulla

Mikä yhdenvertaisuussuunnitelma? Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteita. Yhdenvertaisuussuunnitelma on keino edistämisvelvollisuuden toteuttamiseen. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja poistaa syrjintää. Suunnitelma voi […]


LueBlogi, - 19.10.2017

Asiakkaan osaaminen näkyviin TYÖIKÄ-hankkeessa

OSKUn sivuilla onkin jo käsitelty useita niistä aiheista, jotka liittyvät olennaisesti Kymenlaaksossa KSAO Aikuisopiston luotsaamaan TYÖIKÄ –Työtä kaiken ikää –hankkeeseen. Hankkeen puitteissa on esitelty Kouvolan seudun Muistiyhdistystä, puhuttu oman motivaation tärkeydestä ja alettu rakentaa erilaisia CV:itä. Vaikka työttömille jo monenlaisia palveluita onkin olemassa, niin tilausta ja kysyntää vapaaehtoiselle tukimuodollekin tuntuu olevan. Parhaillaan hankkeessa on käynnissä […]


LueBlogi, - 4.10.2017

Tukea työmatkojen kulkemiseen vammaispalvelulain perusteella

Vammainen tai pitkäaikaissairas voi tarvita tukitoimia työmatkojen kulkemiseen. Vammaispalvelulain perusteella tukea voi saada esimerkiksi käytetyn tai uuden auton hankintaan tai taksin käyttöön työmatkoilla. Tarvetta voi olla myös saattajalle, henkilökohtaiselle avustajalle tai vaikka porraskiipijälle. Tuki auton hankintaan tai muutostöihin Vammaispalvelulain perusteella kunta voi myöntää tukea käytetyn tai uuden auton hankintaan. Korvaus kattaa puolet autosta aiheutuvista todellisista […]


LueBlogi, - 20.9.2017

Näin teet video-CV:n – ja kerrot osaamisestasi näkyvästi

Videomuotoinen ansioluettelo on oiva väline työnhakijalle. Liikkuva kuva antaa mahdollisuuden tuoda omaa osaamista ja persoonaa esiin. Video-CV myös parantaa osatyökykyisen asemaa työnhakumarkkinoilla. Osatyökykyisille tie työelämään – kärkihanke kävi tutustumassa videon tekoon. Antton valmistui keväällä varastonhoitajaksi ammatillisesta erityisammattiopisto Validiasta. Työnhaun tullessa ajankohtaiseksi, hän kuuli opettajaltaan videomuotoisesta ansioluettelosta ja kiinnostui saman tien. ”Työnantaja huomaa heti, että tämä […]


LueBlogi, - 21.8.2017

Motivaatio vetää myös osatyökykyisen työmarkkinoille

Miten oma osaaminen kaivetaan esiin tilanteessa, jossa työkykyä on käytettävissä vain osa? Miten ammattilainen voi tukea asiakasta osaamisen tunnistamisessa tällaisessa tilanteessa?  Haastattelimme kahta asiantuntijaa Osatyökykyisille tie työ elämään -kärkihankkeen tilaisuudessa Porissa. Moni itsearviointia tehnyt tai ansioluetteloa työnhakua varten rakentanut tietää sen tunteen, kun pitäisi osata kertoa niistä omista vahvuuksista ja taidoista, mutta paperille ei ilmesty […]


LueBlogi, - 2.8.2017

Mättääkö jokin työttömien terveyspalveluissa?

Ei ole yllätys, että suurin osa työttömistä on tyytyväisiä terveyspalveluihin. Keskimääräinen asiakkaiden tyytyväisyysluku terveyspalveluihin yleisesti on 76 %.  Väitöskirjani (Lappalainen, 2017) asiakaspalautteeseen vastanneista 95 % oli sitä mieltä, että työttömät tarvitsevat terveystarkastuksia, ja 98 %:n mielestä terveystarkastusten pitäisi olla säännöllisiä. Kaikki haastatellut pitivät tarkastusta hyödyllisenä ja tarpeellisena. Miksi työttömien terveyspalvelujen kehittämisestä sitten puhutaan, jos asiakkaat […]


Simple Share Buttons