Suoraan sisältöön

Blogi

LueBlogi, - 18.1.2018

Tulevaisuus, joka tapahtuu nyt – miltä sinä haluat sen näyttävän?

  Suomessa on käynnissä suuri hallinnollinen myllerrys. Jos et ole tätä sattunut huomaamaan ja kuulemaan lyhenteitä ”sote”, ”maku” tai ”amisreformi”, on sinun täytynyt elää täydellisessä uutispimennossa ja jossain kaiken datan ulottumattomissa. Rytinällä uudistetaan ammatillista koulutusta, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kunta-valtio -palvelujakoa luomalla mukaan maakunnallinen hallinto palveluiden turvaamiseksi alueittain. Tätä kaikkea varten on myös Kaakkois-Suomessa puolen […]


LueBlogi, - 16.1.2018

Osatyökykyiset helpommin töihin – lähtökohtana yrittäjien tarpeet

Vuonna 2017 aloitettiin Kangasalla toimintamalli, jossa tarkoitus on luoda yhteistyöverkosto kaupungin alueella toimivien yritysten, yrittäjäyhdistyksen, kunnan elinkeinotoimen, kunnan työllisyyspalveluiden, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, kaupungin nuorten työpajan sekä kaupungin nuorisotyön välille. Tavoitteena on saada työttömiä, nuoria sekä osatyökykyisiä pitkäaikaisiin ja vakituisiin työsuhteisiin kaupungin alueella toimiviin yrityksiin. Palvelun avulla pyritään tekemään uusien henkilöiden palkkaaminen yrityksille mahdollisimman helpoksi […]


LueBlogi, - 4.1.2018

Mikä muuttuu työikäisten kuntoutuksessa uudistamiskomitean työn myötä?

Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö asetti 1.9.2016 kuntoutuksen uudistamiskomitean, jossa oli edustus ministeriöistä, kuntoutuksen järjestäjistä ja palvelutuottajista, työmarkkinajärjestöistä, yliopistoista- ja tutkimuslaitoksista, hallituspuolueista ja kansalaisjärjestöistä. Komitean työn lähtökohtia olivat asiakaslähtöisyys, kuntoutujan palveluprosessin saumattomuus sekä kuntoutuksen toteutuminen siten, että kuntoutuja selviytyy omassa arjessaan.  Tavoitteena oli kuntoutuksen kokonaisjärjestelmän uudistaminen. Komitea jätti yksimielisen mietinnön 9.11.2017 ja loppuraportissa […]


LueBlogi, - 2.1.2018

Uudenlaista osaamista perusterveydenhuoltoon osatyökykyisten tueksi

Työelämän ulkopuolella olevat ovat eriarvoisessa asemassa terveyspalveluiden sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen suhteen. Työttömyys nähdään edelleen tilanteena, jossa ei ole sairausloman tai kuntoutumisen tarvetta.  Työ-ja toimintakyvyn arviointi on haasteellista, ellei ole työtä tai ammattia johon sitä peilataan eikä ole käytännön näyttöönperustuvaa tietoa siitä, miten osatyökykyinen työtehtävissä selviytyy. Perusterveydenhuoltoon tarvitaan työterveyshuollon kaltaista toimintaa ja palvelua niille […]


LueBlogi, Työkyky käyttöön, - 19.12.2017

Vammaiset nuoret töihin osaaminen, ei vamma edellä

Kun vammaiset ihmiset kertovat työnhakukokemuksistaan, he mainitsevat usein että rekrytoinnissa ”tuijotetaan vain vammaa, eikä nähdä mitä osaan”. Rekrytointiammattilaisten mukaan opinnoistaan vastavalmistuneet osaavat kertoa mitä he ovat opiskelleet, mutta eivät mitä he osaavat. Osaamisen tunnistaminen ja siitä kertominen on tärkeää kaikille työnhakijoille, mutta erityisen tärkeää se on vammaisille. Vammaisen työnhakijan on hakutilanteessa monesti ylitettävä asenteellinen kynnys […]


LueBlogi, - 19.12.2017

Osatyökykyiset helpommin töihin Keski-Pohjanmaalla yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön voimalla

Osana KP OTE -hanketta käynnistyi joulukuussa julkisen ja yksityisen sektorin työnantajille suunnattu KP OTE -foorumi, jossa käsiteltiin osatyökykyisten työllistymisedellytysten parantamiseen tarkoitettuja toimenpiteitä Keski-Pohjanmaalla. Tilaisuuden aluksi esiteltiin työ- ja elinkeinoministeriön Osatyökyisistä osaavaa työvoimaa -tutkimuksen keskeisiä havaintoja liittyen osatyökykyisten rekrytointiin. Tutkimuksen tulos oli, että yritykset eivät etsi tietoisesti työkyistä tai osatyökykyistä työvoimaa vaan henkilöitä, joilla on asennetta, […]


LueBlogi, - 18.12.2017

Erityistä tukea opinnoissa tarvitsevat nuoret hyötyvät tuesta myös työelämään siirtyessä

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 16 % tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea. Osalla nuorista erityisen tuen tarve heijastuu opintojen ja työelämän nivelvaiheeseen, kun nuori vasta aloittelee omaa uraansa. Riittävällä ja yksilöllisellä tuella voidaan tukea sekä nuorten työelämään pääsyä, että työssä pärjäämistä. Vaikeasti työllistyvien nuorten tukemissa tärkeä rooli on työelämän vaatimuksiin perehtyneellä ammattilaisella, jolla on tuntemusta työllistymiseen […]


LueBlogi, Työkyky käyttöön, - 30.11.2017

Ympäristö mahdollistaa tai rajoittaa ansiotyötä – oletpa lyhyt tai pitkä

LYHTY-tutkimuksessa selvitettiin lyhytkasvuisten henkilöiden toimintakykyä ja haasteita esteettömyydessä ja yhdenvertaisuudessa. Ansiotyössä olevien lyhytkasvuisten ja verrokkihenkilöiden työtyytyväisyydessä ei ollut eroa, eikä siinä kuinka paljon pystyy tekemään työtä. Osa lyhytkasvuisista koki, ettei lyhytkasvuisuudella ole merkitystä työssä. Osa tutkimukseen osallistuneista sanoi, että lyhytkasvuisuus oli estänyt heitä pääsemästä haaveammattiin tai rajoittanut heidän työuraansa. Tutkimuksen mukaan lyhytkasvuisten henkilöiden liikkumisen haasteita […]


LueBlogi, - 27.11.2017

Onnistunut työkokeilu edellyttää rehellistä vuorovaikutusta työkokeilijan ja työnantajan välillä

Osatyökykyisen henkilön olemassa oleva työkyky pitää saada käyttöön. Työkykyä pitää tukea kaikin keinoin ja etsiä henkilön osaamista vastaava työpaikka.  Työkokeilu on yksi tuen muoto ja työkyvyn ja osaamisen todentaja. Kela on jo vuoden 2014 alusta ottanut huomioon hakijan ”vaikean kokonaistilanteen” ammatillisen kuntoutuksen myöntöperusteissa. Tavoitteena on ollut madaltaa esimerkiksi nuorten ja työttömien pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen sekä […]


LueBlogi, - 23.11.2017

Kohtuullisilla mukautuksilla vammaiselle työntekijälle yhdenvertaiset mahdollisuudet

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 15 §:n mukaan työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä sekä suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Mukautukset ovat erilaisia toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan vammaisten työntekijöiden yhdenvertaisuuden toteutuminen. Työelämässä mukautukset voivat kohdistua esimerkiksi työoloihin, työn organisointiin ja työmenetelmiin. Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa lähtökohtana on […]


Simple Share Buttons