Suoraan sisältöön

Blogi

LueBlogi, - 19.12.2017

Osatyökykyiset helpommin töihin Keski-Pohjanmaalla yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön voimalla

Osana KP OTE -hanketta käynnistyi joulukuussa julkisen ja yksityisen sektorin työnantajille suunnattu KP OTE -foorumi, jossa käsiteltiin osatyökykyisten työllistymisedellytysten parantamiseen tarkoitettuja toimenpiteitä Keski-Pohjanmaalla. Tilaisuuden aluksi esiteltiin työ- ja elinkeinoministeriön Osatyökyisistä osaavaa työvoimaa -tutkimuksen keskeisiä havaintoja liittyen osatyökykyisten rekrytointiin. Tutkimuksen tulos oli, että yritykset eivät etsi tietoisesti työkyistä tai osatyökykyistä työvoimaa vaan henkilöitä, joilla on asennetta, […]


LueBlogi, - 18.12.2017

Erityistä tukea opinnoissa tarvitsevat nuoret hyötyvät tuesta myös työelämään siirtyessä

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 16 % tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea. Osalla nuorista erityisen tuen tarve heijastuu opintojen ja työelämän nivelvaiheeseen, kun nuori vasta aloittelee omaa uraansa. Riittävällä ja yksilöllisellä tuella voidaan tukea sekä nuorten työelämään pääsyä, että työssä pärjäämistä. Vaikeasti työllistyvien nuorten tukemissa tärkeä rooli on työelämän vaatimuksiin perehtyneellä ammattilaisella, jolla on tuntemusta työllistymiseen […]


LueBlogi, Työkyky käyttöön, - 30.11.2017

Ympäristö mahdollistaa tai rajoittaa ansiotyötä – oletpa lyhyt tai pitkä

LYHTY-tutkimuksessa selvitettiin lyhytkasvuisten henkilöiden toimintakykyä ja haasteita esteettömyydessä ja yhdenvertaisuudessa. Ansiotyössä olevien lyhytkasvuisten ja verrokkihenkilöiden työtyytyväisyydessä ei ollut eroa, eikä siinä kuinka paljon pystyy tekemään työtä. Osa lyhytkasvuisista koki, ettei lyhytkasvuisuudella ole merkitystä työssä. Osa tutkimukseen osallistuneista sanoi, että lyhytkasvuisuus oli estänyt heitä pääsemästä haaveammattiin tai rajoittanut heidän työuraansa. Tutkimuksen mukaan lyhytkasvuisten henkilöiden liikkumisen haasteita […]


LueBlogi, - 27.11.2017

Onnistunut työkokeilu edellyttää rehellistä vuorovaikutusta työkokeilijan ja työnantajan välillä

Osatyökykyisen henkilön olemassa oleva työkyky pitää saada käyttöön. Työkykyä pitää tukea kaikin keinoin ja etsiä henkilön osaamista vastaava työpaikka.  Työkokeilu on yksi tuen muoto ja työkyvyn ja osaamisen todentaja. Kela on jo vuoden 2014 alusta ottanut huomioon hakijan ”vaikean kokonaistilanteen” ammatillisen kuntoutuksen myöntöperusteissa. Tavoitteena on ollut madaltaa esimerkiksi nuorten ja työttömien pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen sekä […]


LueBlogi, - 23.11.2017

Kohtuullisilla mukautuksilla vammaiselle työntekijälle yhdenvertaiset mahdollisuudet

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 15 §:n mukaan työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä sekä suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Mukautukset ovat erilaisia toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan vammaisten työntekijöiden yhdenvertaisuuden toteutuminen. Työelämässä mukautukset voivat kohdistua esimerkiksi työoloihin, työn organisointiin ja työmenetelmiin. Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa lähtökohtana on […]


LueBlogi, - 20.11.2017

Yli puolet työikäisistä on osatyökykyisiä – millainen palvelumalli toisi parhaat ratkaisut?

Osatyökykyisellä työnhakijalla on mielessään useita kysymyksiä mielessä, kun hän etsii polkua työelämään. Myös palvelujärjestelmän ammattilaiselta saattaa puuttua tehokkaita keinoja työllistymisen edistämiseksi. Näihin ja muihin kysymyksiin työllistymisen polulla vastauksia hakee Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteishanke Yhdessä hyvä OTE, joka on yksi hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihankeen alueellisista kokeiluista. STM:n mukaan työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla, eli […]


LueBlogi, Työkyky käyttöön, - 10.11.2017

MS-tauti ja työura voidaan sovittaa yhteen

Useimmat ihmiset ovat MS-tautiin sairastuessaan 20–40-vuotiaita. Heillä on yleensä jo ammatti ja työpaikka olemassa tai opiskelut ovat loppusuoralla ja työn hakeminen edessä. Moni kertoo, että MS-diagnoosi tuntui siltä kuin olisi vedetty matto jalkojen alta. MS-tautiin liittyy edelleen vahvoja käsityksiä siitä, että sairaus etenee nopeasti ja johtaa vaikeavammaisuuteen. Ne MS-tautia sairastavat, joilla sairaus ei juuri vaikuta […]


LueTyökyky käyttöön, - 3.11.2017

Kehitysvammaiset henkilöt oikeisiin töihin!

Työn pitäisi olla jokaisen ihmisen oikeus. Tästä huolimatta Suomen työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä vain kolme prosenttia on palkkatyössä. Iso-Britanniassa vastaava luku on 5 – 11 prosenttia ja Yhdysvalloissa noin 10 prosenttia. Suomessa on noin 40 000 kehitysvammaista henkilöä, joista 25 000 on työikäisiä. Työharjoittelu ja tuettu työ lisäävät kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sen sijaan työ- ja toimintakeskukset […]


LueBlogi, - 2.11.2017

Viisi keinoa edistää osatyökykyisen työllistymistä ja osallisuutta OTE-kärkihankkeen alueellisissa kokeiluissa

Tänä hallituskautena on puhuttu paljon osatyökykyisten työllistämisestä ja työkyvyn tunnistamisesta. Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa etsitään ja kokeillaan uusia tapoja edistää osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta. Kärkihankkeen Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projektissa on meneillään teemaan liittyen kuusi alueellista kokeilua. Kokeiluissa on noussut esiin mielenkiintoisia avauksia osatyökykyisten työllistämisen ja osallisuuden edistämiseksi. Tässä maistiaisiksi muutama mielenkiintoinen poiminta kentällä […]


LueBlogi, - 1.11.2017

Kohti samanarvoista työpaikkaa yhdenvertaisuussuunnitelman avulla

Mikä yhdenvertaisuussuunnitelma? Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteita. Yhdenvertaisuussuunnitelma on keino edistämisvelvollisuuden toteuttamiseen. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja poistaa syrjintää. Suunnitelma voi […]


Simple Share Buttons