Suoraan sisältöön

Blogi

LueBlogi, - 30.5.2018

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa: Työhönvalmennus avuksi?

Miten yhdistää tarvittaessa työhönvalmennuksen tuki yrityksille? Pienten yritysten ongelmana on usein löytää aikaa perehdyttämiseen tai jatkuvampaan tukeen. Voisimmeko työhönvalmennuksen tuen avulla tätä osatyökykyisten palkkaamisen kynnystä madaltaa? Etenkin kun käytetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa, työhönvalmennus voisi helpottaa työllistymistä. Joskus eri syistä osatyökykyinen tai pitkään työelämästä pois ollut henkilö voi tarvita tukea työstä suoriutumiseen tai siihen liittyviin arkisiin […]


LueBlogi, - 29.5.2018

Haasteena tiedonkulku, odottaminen, myöhässä olevat palvelut… – ratkaisuja palvelujärjestelmän leanauksesta

Osatyökykyisten palveluverkostoa kartoitettaessa törmäämme toistuvasti siihen, ettei tieto kulje, asiakkaat eivät pääse tarpeeksi ajoissa palveluihin ja joutuvat odottamaan eikä toimijoilla – saati asiakkailla – ole kokonaiskuvaa keitä kaikkia palveluverkostoon oikein kuuluu. On monta toimijaa saman asian äärellä, päällekkäistä tekemistä, monta eriaikaista ja erinimistä arviointia ja montaa suunnitelmaa, joilla kuitenkin lopulta on vähän samanlainen tarkoitus. Miten […]


LueTyökyky käyttöön, - 23.5.2018

Moneen suuntaan kurottautuva taiteilijan työ

Suunnilleen kaksikymmentä vuotta sitten alkoi tutkimuskirjallisuudessa tulla esille pohdintoja taiteilijoiden työn muutoksista. Tutkijat ryhtyivät raportoimaan havaintoja, jotka olivat samankaltaisia kuin työelämän muutokset yleensä yhteiskunnassa. Näkyvin muutos oli taiteilijoiden työn ja talouden välinen uudelleen asettautuminen. Yrittäminen, itsensä työllistäminen ja oman ammattitaidon monipuolinen käyttäminen nousivat ammatillisuuden ytimeen. Suomessa on arviolta yli 20 tuhatta taiteilijaa. Tarkkaa määrää on […]


LueBlogi, - 23.5.2018

Mitä uutta hevostalli voi tuoda sosiaaliseen kuntoutukseen?

Keski-Pohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään (KP OTE) kokeilussa testataan yhdessä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten aikuissosiaalityön ja Keski-Pohjanmaan TYPin kanssa erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen muotoja työikäiselle väestölle. Hevostalli ympäristönä auttaa avautumaan Soitessa on ollut käynnissä sosiaalisen kuntoutuksen kokeilu huhtikuun 2018 alusta. Siinä Taika Tallilla on järjestetty hevosavusteista kuntoutusta aikuisväestölle. Taika Tallin toiminnasta vastaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen käynyt […]


LueBlogi, - 18.5.2018

Ulvilan terveyskeskuksen perusterveydenhuollon ja TYP-toiminnan pilotilla kohti parempaa yhteistyötä

Porin perusturvan Itä-Porin lähipalvelualueeseen kuuluvassa Ulvilan terveyskeskuksessa aloitettiin uudenlainen moniammatillinen yhteistyökokeilu tammikuun 2018 alussa. Toiminnassa on vahvasti mukana SATAOSAA-maakuntakokeilu, jossa kehitetään osatyökykyisille parempia työllistymistä tukevia toimintamalleja sekä osallisuutta. ”Uuden toimintamallin tavoitteena on tarjota Satakunnan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkaalle tarvetta vastaavaa palvelua oikeaan aikaan. Tiivistämällä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa poistetaan päällekkäistä työtä, mikä säästä rahaa ja […]


LueBlogi, - 16.5.2018

Kainuussa ollaan valmiita työkyvyn suhdannevaihteluihin

”Kuinka sinä jaksat?” on kysymys, joka meidän tulisi kysyä itseltämme ja toisiltamme aika ajoin. Jaksaminen, terveys ja työkyky ovat asioita, jotka koskettavat niin yksilöä, kuin yhteiskuntaa. Näiden käsitteiden teemat tulee sisällyttää myös tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen. Verkostotyö yksilöllisen polun rakentamisessa OTE maakunnassa – polut kuntoon -hanke Kainuussa rakentaa maakunnallista työttömän työkyvyn tuen mallia, palvelupolkua. Maakunnallisen […]


LueBlogi, - 26.4.2018

Oivallinen askel kohti työkykyä tukevaa toimintaa: Sosiaalikuraattorit työkykykoordinaattorikoulutuksessa

Puolustusvoimissa sosiaalikuraattorit työskentelevät paitsi varusmiesten, myös henkilöstön tukena. Kainuun prikaatissa työpaikkamme on yksi Suomen suurimpia joukko-osastoja, jossa työskentelee noin 500 henkilöä ja koulutetaan noin 4000 varusmiestä vuosittain. Sosiaalikuraattorina tehtävämme on sosiaalialan keinoin tukea koko henkilöstöä, niin varusmiehiä kuin henkilökuntaakin, heidän omassa palvelustehtävässään. Joukko-osastomme suuresta varusmiesmäärästä johtuen työ painottuu varusmiesasiakkaisiin; neuvomme ja ohjaamme varusmiehiä sosiaaliturvaan, työ- […]


LueTyökyky käyttöön, - 17.4.2018

Välittämistä mutta ei terapiaa

”Me ei olla mitään psykologeja”, totesi teollisuusyrityksen esimies, kun keskustelimme varhaisen tuen käytännöistä työpaikalla. Toteamuksen taustalla voi aistia riittämätöntä osaamista ja pelkoa puuttua työntekijöiden työkykyä uhkaaviin asioihin. Erityisesti miesvaltaisilla teollisuusaloilla työturvallisuusasiat olivat usein erinomaisella tasolla ja toimintamallit ja käytännöt pitkälle mietittyjä. Sen sijaan työntekijöiden työkyvyn tukeen liittyviä asioita saatettiin pitää liian henkilökohtaisina ja tämän vuoksi […]


LueBlogi, - 11.4.2018

Masentunut tarvitsee työpaikan tukea

Masennuspotilaita on hoidettu yleisesti väärin. Pois työstä ja kotiin lepäämään -reseptillä sairastuneen tervehtyminen pitkittyy. Se jopa kroonistuu. Hoitoa on nyt alettu kehittää kuntouttavammaksi.  Suositaan lyhyempiä poissaoloja töistä, varhaisempaa paluuta työhön ja kuormituksen vähentämistä töissä. Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että pitkät sairauslomat ovat masentuneelle todellinen sudenkuoppa ja riski menettää työkyky pysyvästi. Lyhyt sairausloma auttaa paremmin kuin pitkä […]


LueBlogi, - 20.3.2018

Kuntoutujan tuottama toimintakykytieto on arvokasta

Työttömissä on paljon osatyökykyisiä. Heidän ohjautumisensa terveydentilan tutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen on valitettavan sattumanvaraista. Ohjautumiset perustuvat usein siihen, että työtön törmää palvelujärjestelmässä oikeaan henkilöön, joka tunnistaa kuntoutuksen tarpeen ja mahdollisuudet. Pitkittyessään tilanteilla on taipumusta hankaloitua. Monen osatyökykyisen työttömyysaika lyhentyisi, jos hän pääsisi esimerkiksi ammatilliseen kuntoutukseen ja sitä kautta vahvuuksiensa ansiosta terveydentilalle paremmin soveltuvaan työhön. Tarkoituksenmukainen […]


Simple Share Buttons