Suoraan sisältöön

Blogi

LueBlogi, - 9.7.2018

Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäisille Keski-Suomessa

Keski-Suomessa selvitetään, miten työkyvyn tuki nivoutuu osaksi työikäisen hoito- ja kuntoutuspolkua. Kokeilu käynnistyi kesäkuussa 2017. Kokeiltava malli osoittaa, että on mahdollista saada työterveyshuolto ja työpaikat yhteistyöhön muiden SOTE-toimijoiden, myös Kelan ja TE-toimiston kanssa palvelemaan työikäisiä, työllisiä ja työttömiä. Samalla säästetään merkittäviä kustannuksia Kelalta ja työpaikoilta sekä lisätään asiakkaan omia tuloja ja yhteiskunnan saamia verotuloja. Ortopedi […]


LueBlogi, - 6.6.2018

Parempia palveluita osatyökykyisille toimintoja järkeistämällä

Satakunnassa tehdään uutta palvelumallia tuki- ja liikuntaelinongelmaisille, joilla on kipua tai jaksamisongelmia. Mallia kehitetään yhteistyössä koko maakunnan alueella. Mallin kehittäminen keskittyy perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden yhtymäpintoihin erikoissairaanhoitoon ja muihin työkyvyn tuen palvelun tuottajiin. Kehittämisessä hyödynnetään Lean-ajattelutapaa. Lean on työn organisoinnin ja kehittämisen ajattelutapa. Sen perusteella työ organisoidaan asiakkaan tarpeen mukaan. Keskeistä on asiakkaalle […]


LueBlogi, - 30.5.2018

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa: Työhönvalmennus avuksi?

Miten yhdistää tarvittaessa työhönvalmennuksen tuki yrityksille? Pienten yritysten ongelmana on usein löytää aikaa perehdyttämiseen tai jatkuvampaan tukeen. Voisimmeko työhönvalmennuksen tuen avulla tätä osatyökykyisten palkkaamisen kynnystä madaltaa? Etenkin kun käytetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa, työhönvalmennus voisi helpottaa työllistymistä. Joskus eri syistä osatyökykyinen tai pitkään työelämästä pois ollut henkilö voi tarvita tukea työstä suoriutumiseen tai siihen liittyviin arkisiin […]


LueBlogi, - 29.5.2018

Haasteena tiedonkulku, odottaminen, myöhässä olevat palvelut… – ratkaisuja palvelujärjestelmän leanauksesta

Osatyökykyisten palveluverkostoa kartoitettaessa törmäämme toistuvasti siihen, ettei tieto kulje, asiakkaat eivät pääse tarpeeksi ajoissa palveluihin ja joutuvat odottamaan eikä toimijoilla – saati asiakkailla – ole kokonaiskuvaa keitä kaikkia palveluverkostoon oikein kuuluu. On monta toimijaa saman asian äärellä, päällekkäistä tekemistä, monta eriaikaista ja erinimistä arviointia ja montaa suunnitelmaa, joilla kuitenkin lopulta on vähän samanlainen tarkoitus. Miten […]


LueTyökyky käyttöön, - 23.5.2018

Moneen suuntaan kurottautuva taiteilijan työ

Suunnilleen kaksikymmentä vuotta sitten alkoi tutkimuskirjallisuudessa tulla esille pohdintoja taiteilijoiden työn muutoksista. Tutkijat ryhtyivät raportoimaan havaintoja, jotka olivat samankaltaisia kuin työelämän muutokset yleensä yhteiskunnassa. Näkyvin muutos oli taiteilijoiden työn ja talouden välinen uudelleen asettautuminen. Yrittäminen, itsensä työllistäminen ja oman ammattitaidon monipuolinen käyttäminen nousivat ammatillisuuden ytimeen. Suomessa on arviolta yli 20 tuhatta taiteilijaa. Tarkkaa määrää on […]


LueBlogi, - 23.5.2018

Mitä uutta hevostalli voi tuoda sosiaaliseen kuntoutukseen?

Keski-Pohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään (KP OTE) kokeilussa testataan yhdessä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten aikuissosiaalityön ja Keski-Pohjanmaan TYPin kanssa erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen muotoja työikäiselle väestölle. Hevostalli ympäristönä auttaa avautumaan Soitessa on ollut käynnissä sosiaalisen kuntoutuksen kokeilu huhtikuun 2018 alusta. Siinä Taika Tallilla on järjestetty hevosavusteista kuntoutusta aikuisväestölle. Taika Tallin toiminnasta vastaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen käynyt […]


LueBlogi, - 18.5.2018

Ulvilan terveyskeskuksen perusterveydenhuollon ja TYP-toiminnan pilotilla kohti parempaa yhteistyötä

Porin perusturvan Itä-Porin lähipalvelualueeseen kuuluvassa Ulvilan terveyskeskuksessa aloitettiin uudenlainen moniammatillinen yhteistyökokeilu tammikuun 2018 alussa. Toiminnassa on vahvasti mukana SATAOSAA-maakuntakokeilu, jossa kehitetään osatyökykyisille parempia työllistymistä tukevia toimintamalleja sekä osallisuutta. ”Uuden toimintamallin tavoitteena on tarjota Satakunnan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkaalle tarvetta vastaavaa palvelua oikeaan aikaan. Tiivistämällä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa poistetaan päällekkäistä työtä, mikä säästä rahaa ja […]


LueBlogi, - 16.5.2018

Kainuussa ollaan valmiita työkyvyn suhdannevaihteluihin

”Kuinka sinä jaksat?” on kysymys, joka meidän tulisi kysyä itseltämme ja toisiltamme aika ajoin. Jaksaminen, terveys ja työkyky ovat asioita, jotka koskettavat niin yksilöä, kuin yhteiskuntaa. Näiden käsitteiden teemat tulee sisällyttää myös tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen. Verkostotyö yksilöllisen polun rakentamisessa OTE maakunnassa – polut kuntoon -hanke Kainuussa rakentaa maakunnallista työttömän työkyvyn tuen mallia, palvelupolkua. Maakunnallisen […]


LueBlogi, - 26.4.2018

Oivallinen askel kohti työkykyä tukevaa toimintaa: Sosiaalikuraattorit työkykykoordinaattorikoulutuksessa

Puolustusvoimissa sosiaalikuraattorit työskentelevät paitsi varusmiesten, myös henkilöstön tukena. Kainuun prikaatissa työpaikkamme on yksi Suomen suurimpia joukko-osastoja, jossa työskentelee noin 500 henkilöä ja koulutetaan noin 4000 varusmiestä vuosittain. Sosiaalikuraattorina tehtävämme on sosiaalialan keinoin tukea koko henkilöstöä, niin varusmiehiä kuin henkilökuntaakin, heidän omassa palvelustehtävässään. Joukko-osastomme suuresta varusmiesmäärästä johtuen työ painottuu varusmiesasiakkaisiin; neuvomme ja ohjaamme varusmiehiä sosiaaliturvaan, työ- […]


LueTyökyky käyttöön, - 17.4.2018

Välittämistä mutta ei terapiaa

”Me ei olla mitään psykologeja”, totesi teollisuusyrityksen esimies, kun keskustelimme varhaisen tuen käytännöistä työpaikalla. Toteamuksen taustalla voi aistia riittämätöntä osaamista ja pelkoa puuttua työntekijöiden työkykyä uhkaaviin asioihin. Erityisesti miesvaltaisilla teollisuusaloilla työturvallisuusasiat olivat usein erinomaisella tasolla ja toimintamallit ja käytännöt pitkälle mietittyjä. Sen sijaan työntekijöiden työkyvyn tukeen liittyviä asioita saatettiin pitää liian henkilökohtaisina ja tämän vuoksi […]


Simple Share Buttons