Suoraan sisältöön

Blogi

LueBlogi, - 22.10.2018

Toimintaterapeutit työttömien toimijuuden vahvistajina

BusinessOulun työllisyyspalveluiden kolmessa kehittämishankkeessa on kuluvan vuoden aikana työskennellyt toimintaterapeutteja oululaisten työttömien työnhakijoiden työllistymisen eri vaiheissa. Toimintaterapeutin työssä korostuvat asiakaslähtöisyys, osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, verkostot sekä oikea-aikaisten ratkaisujen mahdollistaminen työllistymistä tukevissa palveluissa. Toimintaterapiassa toimintaa tarkastellaan suhteessa kunkin sosiaaliseen, kulttuuriseen, fyysiseen ja institutionaaliseen ympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa osallisuutta yhteiskunnassa tukemalla yksilön omaa muutosta toimijana. Mistä aloittaa, […]


LueBlogi, - 14.9.2018

Kokemusyhteiskunnan jäsenenä

Kokemusten korostaminen on yksi aikamme ilmiö. Isot megatrendit, kuten ilmastonmuutos, globalisaatio ja väestönkasvu, rajaavat kulutusta ja korostavat kokemuksia. Etenkin vapaa-ajalta haetaan kokemuksia ja elämyksiä omistamisen sijaan. Elämyksiin sidotaan inhimillisiä resursseja. Kertakäyttötuotteita paheksutaan, niitä kielletään nyt laeilla. Kertakäyttökokemus näyttäisi olevan himoittua pääomaa, johon panostetaan ja jota jaetaan ja uusinnetaan kollektiivisesti digimaailmassa. Kokemuksia käytetään myös palveluiden kehittämisen […]


LueBlogi, - 7.9.2018

Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi

Työ- ja elinkeinoministeriö (2017) on selvittänyt tutkimuksessaan keinoja, joiden avulla osatyökykyisten työntekijöiden rekrytointi olisi työnantajille nykyistä houkuttelevampaa. Tuloksista selviää, että työn tuottavuuden kompensaatio on tärkeää ja osatyökykyisten vahvuuksien paremmalla tunnistamisella on suotuisa yhteys julkisten tukien ja palveluiden kysyntään ja käyttöön. Oululaisessa Uusi suunta työelämään -kokeilussa on rakennettu palvelumalli osatyökykyisen henkilön uudelleensijoituksen tueksi. Kokeilu on osa […]


LueBlogi, - 30.8.2018

Löytyykö Satakunnassa tahtoa kehitysvammaisten työllistämiseen?

Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä. Työsuhteisessa palkkatyössä on arvion mukaan noin 500 henkilöä eli 2-3 prosenttia työikäisistä. Iso-Britanniassa vastaava luku on 5-11 prosenttia ja Yhdysvalloissa 10 prosenttia. Kehitysvammaisten työllisyystilanne Suomessa vastaa pitkälti kehitysvammaisten työllisyystilannetta Euroopassa. Erityisenä poikkeuksena on Irlanti, joka asukasluvultaan Suomeakin pienempänä maana on onnistunut työllistämään palkkatyöhön 5000-6000 kehitysvammaista. […]


LueBlogi, - 9.7.2018

Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäisille Keski-Suomessa

Keski-Suomessa selvitetään, miten työkyvyn tuki nivoutuu osaksi työikäisen hoito- ja kuntoutuspolkua. Kokeilu käynnistyi kesäkuussa 2017. Kokeiltava malli osoittaa, että on mahdollista saada työterveyshuolto ja työpaikat yhteistyöhön muiden SOTE-toimijoiden, myös Kelan ja TE-toimiston kanssa palvelemaan työikäisiä, työllisiä ja työttömiä. Samalla säästetään merkittäviä kustannuksia Kelalta ja työpaikoilta sekä lisätään asiakkaan omia tuloja ja yhteiskunnan saamia verotuloja. Ortopedi […]


LueBlogi, - 6.6.2018

Parempia palveluita osatyökykyisille toimintoja järkeistämällä

Satakunnassa tehdään uutta palvelumallia tuki- ja liikuntaelinongelmaisille, joilla on kipua tai jaksamisongelmia. Mallia kehitetään yhteistyössä koko maakunnan alueella. Mallin kehittäminen keskittyy perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden yhtymäpintoihin erikoissairaanhoitoon ja muihin työkyvyn tuen palvelun tuottajiin. Kehittämisessä hyödynnetään Lean-ajattelutapaa. Lean on työn organisoinnin ja kehittämisen ajattelutapa. Sen perusteella työ organisoidaan asiakkaan tarpeen mukaan. Keskeistä on asiakkaalle […]


LueBlogi, - 30.5.2018

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa: Työhönvalmennus avuksi?

Miten yhdistää tarvittaessa työhönvalmennuksen tuki yrityksille? Pienten yritysten ongelmana on usein löytää aikaa perehdyttämiseen tai jatkuvampaan tukeen. Voisimmeko työhönvalmennuksen tuen avulla tätä osatyökykyisten palkkaamisen kynnystä madaltaa? Etenkin kun käytetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa, työhönvalmennus voisi helpottaa työllistymistä. Joskus eri syistä osatyökykyinen tai pitkään työelämästä pois ollut henkilö voi tarvita tukea työstä suoriutumiseen tai siihen liittyviin arkisiin […]


LueBlogi, - 29.5.2018

Haasteena tiedonkulku, odottaminen, myöhässä olevat palvelut… – ratkaisuja palvelujärjestelmän leanauksesta

Osatyökykyisten palveluverkostoa kartoitettaessa törmäämme toistuvasti siihen, ettei tieto kulje, asiakkaat eivät pääse tarpeeksi ajoissa palveluihin ja joutuvat odottamaan eikä toimijoilla – saati asiakkailla – ole kokonaiskuvaa keitä kaikkia palveluverkostoon oikein kuuluu. On monta toimijaa saman asian äärellä, päällekkäistä tekemistä, monta eriaikaista ja erinimistä arviointia ja montaa suunnitelmaa, joilla kuitenkin lopulta on vähän samanlainen tarkoitus. Miten […]


LueTyökyky käyttöön, - 23.5.2018

Moneen suuntaan kurottautuva taiteilijan työ

Suunnilleen kaksikymmentä vuotta sitten alkoi tutkimuskirjallisuudessa tulla esille pohdintoja taiteilijoiden työn muutoksista. Tutkijat ryhtyivät raportoimaan havaintoja, jotka olivat samankaltaisia kuin työelämän muutokset yleensä yhteiskunnassa. Näkyvin muutos oli taiteilijoiden työn ja talouden välinen uudelleen asettautuminen. Yrittäminen, itsensä työllistäminen ja oman ammattitaidon monipuolinen käyttäminen nousivat ammatillisuuden ytimeen. Suomessa on arviolta yli 20 tuhatta taiteilijaa. Tarkkaa määrää on […]


LueBlogi, - 23.5.2018

Mitä uutta hevostalli voi tuoda sosiaaliseen kuntoutukseen?

Keski-Pohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään (KP OTE) kokeilussa testataan yhdessä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten aikuissosiaalityön ja Keski-Pohjanmaan TYPin kanssa erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen muotoja työikäiselle väestölle. Hevostalli ympäristönä auttaa avautumaan Soitessa on ollut käynnissä sosiaalisen kuntoutuksen kokeilu huhtikuun 2018 alusta. Siinä Taika Tallilla on järjestetty hevosavusteista kuntoutusta aikuisväestölle. Taika Tallin toiminnasta vastaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen käynyt […]


Simple Share Buttons