Suoraan sisältöön

Blogi

LueBlogi, - 9.6.2021

Työkykyohjelman juttusarja: Työkykyohjelma pirullisten ongelmien äärellä

”Kuinka paljon yksinkertaisempaa kaikki olisikaan, mikäli organisaatiot toimisivat kuten koneet eli rutiininomaisesti, tehokkaasti ja ennustettavasti” – Vartiainen ym. 2012 Kuka sotkee päättäjien hyvät suunnitelmat? Oletko joskus ollut mukana hankkeessa tai muutoksessa, jonka lopputulokseen ei ole oltu tyytyväisiä? Oletko tullut ajatelleeksi, oliko lähestymistapa oikea suhteessa tavoiteltuun muutokseen ja tunnistettiinko muutokseen vaikuttavat tekijät oikein? Suuntaa uudesta tiedosta […]


LueBlogi, - 7.6.2021

Vantti luo tärkeää työllistämistyötä verkostoitumalla

Vantissa rekrytointia ja sosiaalista rekrytointia on tehostettu Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodun yhteistyön kautta. Verkostoiduimme eri toimijoiden kanssa suoraan ilman välikäsiä, ja loimme oman toimintamallin työttömien työnhakijoiden työllistymisen tukemiseksi. Olemme tehneet suoraa yhteistyötä esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan ja Vantaan kaupungin valmennustaloihin. Kumppanina on mukana Vantaan kaupungin osaamiskeskus, joka tukee maahanmuuttajien työllistymistä. Lisäksi teemme yhteistyötä Live Palveluiden […]


LueBlogi, - 26.5.2021

Lähityöyhteisöllä on merkittävä rooli työhön palaamisen onnistumisessa

Olemme työskennelleet kohta kolme vuotta osatyökykyisten rekrytoinnin ja työnantajayhteistyön parissa osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Iisisti töihin -hanketta. Iisisti töihin -hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uutta työllistämisen tapaa, jolla parannetaan osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia päästä töihin avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa olemme tunnistaneet useita kriittisiä menestystekijöitä, jotka auttavat osatyökykyisten rekrytoinnin ja työhön paluun sujuvoittamisessa. Yksi keskeisimmistä on lähityöyhteisön merkitys […]


LueBlogi, - 17.5.2021

Työkykyohjelman juttusarja: Asiakkaana työnantaja – työhönvalmentaja siltoja rakentamassa työnantajan ja työllistyjän välillä

Milloin työllistyminen on onnistunut? Millä sitä ylipäätään voidaan mitata? Jotta voidaan puhua onnistuneesta työllistymisestä, on tärkeää ymmärtää, että pelkästään työhönvalmennuksen asiakkaan tyytyväisyys ei siihen riitä. Onnistuneessa työllistymisessä myös työnantaja on tyytyväinen. Työllistymisellä pitää olla onnistumisen edellytykset Meillä sosiaalialan ammattilaisilla on yleensä työskentelymme perustana asiakkaan etu ja paras. Näin tuleekin olla. Työhönvalmennuksessa asiakkaan intressien lisäksi pitää […]


LueBlogi, - 11.5.2021

Suomalaisen työelämän monimuotoisuus – mistä nyt puhutaan?

Suomalainen työelämä on ollut matkalla kohti monimuotoisempaa versiota jo pitkään. Kaikkien työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu erilaisuudesta, iästä, sukupuolesta tai kulttuuritaustasta huolimatta on ollut tärkeä tavoite, jossa työelämässä onkin osin onnistuttu. Erityisesti eri henkilöstöryhmien sekä naisten ja miesten välinen yhdenvertainen kohtelu on ottanut askelia parempaan suuntaan. Paljon on vielä tekemistä näidenkin osalta. Lisäksi erityisesti taito- ja kulttuuritaustoiltaan […]


LueBlogi, - 10.5.2021

Vantti ja Virtaamo pilotoivat yhdessä ryhmämuotoista työvalmennusta

Vantti ja Vammaisten työvalmennus Virtaamo ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä. Yhteistyön kautta Vantti on saanut työllistettyä yli 30 henkilöä erilaisiin tuettuihin työtehtäviin. Keväällä 2021 aloitimme yhdessä pilottikokeilun, jonka tarkoituksena on testata ryhmämuotoista työvalmennusta. Kevään kokeilu tehtiin yhdessä Vantin puhtauspalveluiden kanssa. Yhteistyön tulokset ovat olleet lupaavia. Yhteistyö toimii kaikkien osapuolien kannalta erinomaisesti, sillä Vantilla on tarve […]


LueBlogi, - 9.4.2021

Kehittäjäasiakas matkalla kohti lempeää työelämään paluuta

Olen Kirsi Lehtinen, 14 vuotta osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollut sairaanhoitaja. Olen myös aikuisen tyttären äiti ja vertaistukihenkilö harvinaiseen sydänsairauteeni, sydänsarkoidoosiin liittyen. Työkokemukseni terveydenhuollossa on varsin laaja-alainen. Sitä on kertynyt erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta ja yksityispuolelta. Lisäksi vuosien kokemus asiakkaana sote-palveluiden järjestelmäviidakossa on avartanut näkemystä ja tuonut ymmärrystä myös asiakkaan näkökulmasta. On ollut todella hedelmällistä saada kokea molemmat puolet. Aloitin […]


LueBlogi, - 26.3.2021

TE-palvelupilotit ratkomaan neljää haastetta

Kevään kunniaksi käynnistyy TE-palvelupilotteja (2021–2022) ympäri Suomen. Pilotit ovat osa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työkykyohjelman toimenpiteitä ja tuovat osaltaan ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen. Pilottialueita ovat Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Häme, Pirkanmaa, Lappi ja Pohjanmaa. Pilotit kirittävät TE-palveluita kohti uutta TE-palvelustrategiaa. Uudessa strategiassa korostuvat palveluiden asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus, joita edistetään mm. muodostamalla palvelukokonaisuuksia ja strategisia kumppanuuksia. […]


LueBlogi, - 25.3.2021

Kokemuksia Tuetun keikkatyön mallista

Tuetun keikkatyön malli viittä vaille valmis Kummallisesta ajasta huolimatta meidän oli mahdollista Puuttuva Pala -hankkeessa keikkailla vuonna 2020 ahkerasti – kaikkia viranomaisten ohjeita ja varotoimia noudattaen, totta kai.  Yhdistimme tekemättömiä töitä ja täsmätyökykyisiä tekijöitä. Samalla kehitimme Tuetun keikkatyön mallia. Syksyllä apukäsille oli kysyntää erityisesti Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella. Keikkahommia oli kädentaitopajojen siistimisestä apuvälinetekniikan avustaviin tehtäviin, […]


LueBlogi, - 28.1.2021

Liian vammainen – ei kukaan!

Aktiivisena kansalaisena toimiminen ja omanlaisen elämän eläminen on meille monille arkipäivää erilaisten valintojen kautta. Entä kun elämä määräytyykin vammaisena pitkälti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kautta? Miten käy mahdollisuuden valita ja toteuttaa menemistä, osallistumista ja työllistymistä siinä missä muillakin? Lähdimme Pähee OTE-hankkeen toimesta Skotlantiin peilaamaan toimiamme kansalaisuuden teemassa. Halusimme vertailla, innostua ja saada malleja, joita muotoilla […]


Simple Share Buttons