Suoraan sisältöön

Blogi

LueBlogi, - 5.2.2020

Osatyötyökykyisten työkyky käyttöön – avuksi työkykykoordinaattori ja verkostoyhteistyö

Työ- ja toimintakyvyn määritelmissä liikutaan laaja-alaisempaan suuntaan. Arviointia pitää tehdä entistä monialaisemmin. Työkyvyn rajoitteita ei voida enää nähdä ainoastaan terveydenhuollon diagnostisilla perusteilla vaan työ- ja toimintakykyä arvioidaan mm. kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokituksella (ICF), joka kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. Osatyökykyisyyden käsite on tätä kautta myös laajentunut. Palveluverkosto osatyökykyiselle on […]


LueBlogi, - 4.11.2019

Osatyökykyinen monimuotoisessa työyhteisössä

  Mistä tiedän, että olen monimuotoisessa työyhteisössä? Tiedän hyvin todennäköisesti olevani monimuotoisessa työpaikassa, jos ympärilläni on naisia ja miehiä, nuoria ja vanhoja. Keskustelua käydään monilla kielillä, ehkä viittoenkin. Kansallisuuksien ja etnisen alkuperän kirjo on laaja. Joku saattaa käyttää apuvälineitä liikkumisen tukena. Vähemmän ilmeisiä, mutta yhtä lailla tärkeitä ovat monimuotoisen työpaikan työntekijöiden uskontoon, vakaumukseen, arvoihin ja […]


LueBlogi, - 25.9.2019

Mitä mietit, kun kohtaat osatyökykyisen työttömän?

”Jos sä uskot, että toi on luuseri, luottamusta ei synny etkä sä voi poluttaa häntä mihinkään.” Eri organisaatioissa toimivien työllistämisen asiakaspalvelijoiden ammattitaitoa on asiakkaan kohtaaminen. He tapaavat päivittäin useita eri tilanteissa olevia, syystä tai toisesta työttömänä olevia ihmisiä. Vaatii paljon tyhjentää mielensä ja kohdata jokainen ihminen ilman ennakkoasennetta. Olen tehnyt Vatesissa Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa […]


LueBlogi, - 23.9.2019

10 askelta kohti yhdenvertaista työelämää

Maailma ei muutu hetkessä, eikä meillä kaikilla ole samanlaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Helpotusta omien vaikuttamiskeinojen löytämiseen tarjoaa Vamlasin Hanna Ruohosen laatima hyvän liittolaisuuden lista. Olen keväästä saakka työskennellyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten työllistymisen edistämiseksi. Miettinyt, miten saisimme yhteiskunnan ajattelun käännettyä ja työelämästä kaikkien työkykyisten ja -haluisten oikeuden. Pohtinut, missä kohdassa meidän tulisi tehdä enemmän ja millaisin […]


LueBlogi, - 11.9.2019

Oikeus työhön

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on ollut voimassa Suomessa kohta kolme vuotta. Tämä näkyy vähitellen vammaisten ihmisten arjessa. Samanaikaisesti kuitenkin huoli vammaisten ihmisten osallisuudesta itseään koskevassa päätöksenteossa, heidän toimeentulostaan, työelämäosallisuudesta ja palveluiden heikennyksistä on lisääntynyt. Vammaiset ihmiset itse ja heidän läheisensä raportoivat yhä useammin epäkohdista, joita he tai heidän läheisensä kokevat työelämässä sekä sote-palveluissa. […]


LueBlogi, - 10.9.2019

Vamma ei estä tekemästä työtä laadukkaasti

Olen kirjoittanut monia työhakemuksia, joissa olen maininnut myös kuuroudesta ja viittomakielisyydestä. En ole saanut vastauksia ja kutsuja työhaastatteluihin 10 vuoden aikana työhakemusten perusteella. Pitääkö poistaa maininta? Pitääkö salata oma kuulovamma, jotta pääsen työhaastatteluun? Miten voin kertoa kuuroudesta ja viittomakielestä niin, että työantaja alkaa suhtautua positiivisesti ja pitää minua normaalina ja pätevänä työntekijänä? Vammaisuus ei saisi […]


LueBlogi, - 20.12.2018

Liian vammainen – ei kukaan!

Aktiivisena kansalaisena toimiminen ja omanlaisen elämän eläminen on meille monille arkipäivää erilaisten valintojen kautta. Entä kun elämä määräytyykin vammaisena pitkälti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kautta? Miten käy mahdollisuuden valita ja toteuttaa menemistä, osallistumista ja työllistymistä siinä missä muillakin? Lähdimme Pähee OTE-hankkeen toimesta Skotlantiin peilaamaan toimiamme kansalaisuuden teemassa. Halusimme vertailla, innostua ja saada malleja, joita muotoilla […]


LueBlogi, - 4.12.2018

Verkostoyhteistyö tukee opiskelijaa mielenterveyden haasteissa

Mielen hyvinvoinnin haasteet ovat nuorilla ja nuorilla aikuisilla tavallisia. Arviolta jopa joka neljäs nuori kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä ennen aikuisikää. Opiskelijoille tyypillisiä mielenterveyden haasteita ovat erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt, masennustilat ja stressioireet. Psyykkinen oireilu voi haitata opiskelukykyä ja lisätä riskiä opintojen venymiseen tai keskeytymiseen. Pitkittyessään oireilu voi heikentää myös työllistymisen mahdollisuuksia. Ammattiopisto Spesian koordinoimassa Fokus-hankkeessa on […]


LueBlogi, - 9.11.2018

Tekijätorilta vauhtia vammaisten ihmisten työelämäosallisuuteen

Yhdenvertaisuus ja osallisuus kaikilla elämän alueilla. Nämä asiat olivat keskiössä, kun vuonna 2016 perustettiin vammaisjärjestö Me Osalliset ry – Vi delaktiga rf. Alusta alkaen oli selvää, että tavoiteenamme oli erottua joukosta. Päätimme olla joustavia, ketteriä ja innovaativisia. Halusimme tuoda esiin modernin ajattelun kehitysvammaisuudesta, jossa nostetaan esiin yksilön vahvuudet, taidot ja kyvyt. Ajattelemme, että kehitysvammaiset ja […]


LueBlogi, - 1.11.2018

Kokeilukulttuurista kansalliseksi työkyvyn tuen ja kuntoutuksen käytännöksi

Työkyvyn tuen tarpeesta on esitetty erilaisia arvioita. Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanke pohjaa arvioon, jossa jopa 1,9 miljoonaa työikäistä suomalaista kärsii jostain sairaudesta ja vammasta. Noin 600 000 heistä arvioi vamman tai sairauden vaikuttavan työkykyynsä tai mahdollisuuksiin saada työpaikka. Työkyvyn tuen palvelupolulla saumattomuutta ja oikea-aikaisuutta OTE-kärkihanke pyrkii kasvattamaan osatyökykyisten työssä jatkamista ja […]


Simple Share Buttons