Suoraan sisältöön

Asiakkaan tarve määrittämään työkykyä ja työllistymistä tukevia palveluita ja tavoitteita

Työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluiden yhteensovittaminen ja asiakkaan tarpeita vastaava palveluintegraatio toteutuu tällä hetkellä vasta jossain määrin. Tarvitaan siirtymää kohti ihmislähtöistä monialaisten palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisen systeemiä ja politiikkaa. Tämä ilmenee valtioneuvoston kanslian 3.9.2020 julkaisemasta tutkimuksesta. Lue lisää tutkimuksesta valtioneuvoston julkaisuarkistosta.

Tulevaisuuden ennakoinnissa korostui näkemys, että osallistumisen yhteiskuntaan muutoinkin kuin perinteisen palkkatyön kautta tulisi olla arvokasta. Työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelu- ja etuusjärjestelmässä tulisi tunnistaa sekä tukea monenlaista osallistumista yhteiskuntaan. Tutkimuksen pohjalta esitettiin mm. seuraavat suositukset:

  • Yhteiskuntaan osallistuminen laajemmin kuin työn kautta
  • Asiakkaan tarve määrittämään palveluita ja tavoitteita
  • Politiikkarajat ylittävä systeeminen näkemys kehittämistarpeista ja -toimista, ministeriöt tiivimpään yhteistyöhön
  • Palvelujen kehittämisessä huomioidaan myös etuudet ja niiden yhteensovittaminen
  • Monialaista palvelua tarvitaan toimintaympäristö huomioiden erilaisin toteutustavoin.

 

Simple Share Buttons