Suoraan sisältöön

Aktiivinen työkyvyn tuki tukee sairauspoissaolojen hallintaa

Työkyvyn tukitoimilla pyritään vähentämään pitkittyvää ja pysyvää työkyvyttömyyttä ja edistämään työhön paluuta. Vaikka osatyökykyisten pitäminen työelämässä on tärkeää taloudellisesti ja inhimillisesti, toimintatavan vaikutuksista on ollut vähän tutkittua tietoa.

Työterveyslaitoksen vuosina 2018–2020 toteuttama tutkimus tuotti uutta tietoa toimintatavan toteutuksesta viidessä suuressa ja yhdessä pienemmässä tutkimukseen osallistuneessa kunnassa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka sairauspoissaolojen omailmoituskäytännön laajentaminen, korvaavan työn käyttö, työkykykoordinaattoritoiminta sekä osasairauspäivärahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttö olivat yhteydessä kuntatyöntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työhön osallistumiseen. Tutkimus osoitti, että aktiivinen työkyvyn tuki voi parhaimmillaan vaikuttaa siihen myönteisesti.

Aktiivisen työkyvyn tuen toimintatapa on kuntasektorilla jo melko vakiintuneessa käytössä ja osana esimiesten koulutusta, mutta myös kriittisiä kohtia, jotka voivat vaikuttaa toimenpiteiden käytännön toteutukseen tunnistettiin. Toimintatapaan liittyvät toimenpiteet, kuten korvaavan työn malli, työkykykoordinaattoritoiminta ja osatyökyvyttömyysetuudet, voivat parhaimmillaan vaikuttaa osatyökykyisten työhön osallistumiseen ja työssä jatkamiseen myönteisesti.

Vaikka tulokset voidaan yleistää kuntatyöpaikoille, jatkotutkimusta tarvitaan sekä yhteyksien että yleistettävyyden varmistamiseksi. Tutkimustietoa kaivattaisiin mm. kokonaiskustannusvaikutuksesta, sillä osatyökykyisten työhön osallistumisen kasvattaminen voi samaan aikaan lisätä sairauspoissaoloja ja vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä.

Lue lisää tutkimuksesta Työsuojelurahaston verkkosivuilta.>>

Tutustu Työkyvyn tukitoimet ja työhön osallistuminen -raporttiin. (pdf)

Simple Share Buttons