Suoraan sisältöön

Ainakin 4 tulevaisuuden työelämän haastetta – ja ratkaisua

Tuore raportti tarjoaa asiantuntijoiden näkemyksiin pohjautuvia skenaarioita työelämän ja työkyvyn kehityksestä 2030-luvulla. Työterveyslaitoksen asiantuntijaraportissa ”Hyvinvointia työstä 2030-luvulla” esitellään lähes 30 asiantuntijan näkemyksiin pohjautuvia skenaarioita lähitulevaisuuden työelämästä.

Mielenterveysongelmat, työelämän kiristyminen, eriarvoisuuskehitys sekä korona-pandemian vaikutukset ovat viime aikoina aiheuttaneet erityistä huolta suomalaisten hyvinvoinnin suhteen. On aiheellista kysyä, millä ehdoin suomalainen työelämä tuottaa hyvinvointia myös tulevaisuudessa.

Suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää ravistelee neljä suurta muutosvoimaa. Globaalien uhkien ja elämän ylipursuavuuden hallitsemiseksi tarvitaan ajattelu- ja toimintatapojen muutos. Teknologiseen muutokseen liittyvät esimerkiksi algoritmien lisääntyvä hyödyntäminen ja tietoturvakysymykset. Työelämän moninaistuminen on osavastaus väestörakenteen muutokseen ikärakenteen vanhentuessa. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset heijastuvat myös työelämään, turvallisuuteen, tuottavuuteen ja työkykyyn.

Kokkinen Lauri (toim.) 2020. Hyvinvointia työstä 2030-luvulla. Skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä. Työterveyslaitos, Helsinki. (pdf)

 

Simple Share Buttons