Suoraan sisältöön

2020

LueUutinen, - 22.12.2020

Lähes 20 % väestöstä osallistuu kuntoutukseen

Suomen kuntoutusjärjestelmää ollaan uudistamassa, mutta tieto kuntoutuksen saamisesta eri väestöryhmissä on puutteellista. Lisätietoa tarjoaa tuore Oulun asukkaita koskeva tutkimus, jonka mukaan noin 20 % väestöstä osallistui kuntoutukseen vuonna 2018. Tutkimuksessa oli käytössä poikkeuksellisen laaja rekisteriaineisto, ja siinä selvitettiin myös eri kuntoutusjärjestelmien päällekkäisyyttä. Kuntoutuksen eri osajärjestelmistä huomioitiin julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kuntoutus, Kelan kuntoutus, työeläkekuntoutus sekä […]


LueUutinen, - 21.12.2020

Jatkuvan oppimisen uudistukselle hyväksyttiin yhteiset linjaukset

Kansanedustajista koostuva ryhmä on hyväksynyt jatkuvaa oppimista koskevat linjaukset, joilla edistetään työikäisten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan sekä varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus. Koulutus- ja työllisyyspalveluja kehitetään kokonaisuutena, sillä uudistuksella halutaan vastata etenkin työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin. Jatkuvan oppimisen kehittämistä ohjaavat linjaukset liittyvät oppimiseen osana työelämää, jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmään ja palvelujen saavutettavuuteen. Linjauksissa nimetään keinoja ja tukitoimia, joiden […]


LueBlogi, - 16.12.2020

Osatyökykyisten työllistyminen koronan aikaan -juttusarja: Digiaika murtaa perinteisiä toimintamalleja kuntoutuksessa

Digiaika haastaa suomalaisia yrityksiä ja työelämää. Se muuttaa myös kuntoutusalaa. Ajasta, paikasta ja rakenteista irtaantuva kuntoutus on ollut trendi jo ennen korona-aikaakin. Koronavirusepidemian levitessä digitaalisuus ja digitaaliset palvelut ovat ottaneet isoja aimoharppauksia eteenpäin. – Moni mahdottomalta tuntunut asia on muuttunut mahdolliseksi. Ehkä aiemmin ajateltiin, että esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa on välttämätöntä toteuttaa palvelu kokonaisuudessaan kasvokkaisena. Nyt […]


LueUutinen, - 14.12.2020

Kutsu Vammaisten henkilöiden työllistyminen -webinaariin 17.12.

Vammaisten henkilöiden työllistymiselle on Suomessa useita rakenteellisia esteitä, toteaa asiantuntija Anni Kyröläinen selvityksensä pohjalta. Mitä nämä esteet ovat? Mitä tulisi muuttaa, jotta osaava ja motivoitunut vammainen henkilö pääsisi töihin Suomessa? Tervetuloa eduskunnan vammaisverkoston (VAMYT ry.) ja työ- ja elinkeinoministeriön järjestämään webinaariin to 17.12. klo 11–13. Tilaisuudessa läpivalaistaan vammaisten työllistymisen esteet ja haetaan keinoja niiden poistamiseen. […]


LueUutinen, - 11.12.2020

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät maaliskuun alussa

Noin 230 000 TE-toimistojen asiakasta siirtyy kuntien vastuulla olevien palvelujen piiriin, kun työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021. Kuntakokeilujen tavoitteena on edistää työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista nykyistä tehokkaammin. Kokeiluissa pilotoidaan mallia, jossa kuntien ja valtion työllisyyspalveluja yhdistämällä haetaan parhaita käytäntöjä tulevien palvelurakenteiden pohjaksi. TEM, KEHA-keskus ja Kuntaliitto järjestivät kuntakokeilujen starttitilaisuuden 9. joulukuuta. Yli 380 kuntakokeilujen parissa työskentelevää toimijaa […]


LueUutinen, - 9.12.2020

Iisisti töihin -opas julkaistu Tie työelämään -verkkopalvelussa

Verkkopalvelun päävalikon alta löytyy nyt Iisisti töihin – opas työnantajalle. Siitä löytyy tietoa etenkin osatyökyisten henkilöiden sujuvasta rekrytoinnista ja työvoimapotentiaalin hyödyntämisestä. Osatyökykyinen henkilö ei ole menettänyt koko työkykyään, vaan hänen kykynsä tehdä töitä riippuu työstä ja sen vaatimuksista. Opas on suunnattu erityisesti työnantajille ja työyhteisöjen kehittäjille sekä tueksi rekrytointiin. Siitä löytyy tietoa alla olevista teemoista: […]


LueUutinen, - 4.12.2020

Sairauspoissaolojen määrä kääntynyt kasvuun kunta-alalla

Kunta10-tutkimuksen tulosten mukaan sairauspoissaolojen määrä on kääntynyt kasvuun viime vuonna. Ikäryhmien väliset erot sairauspoissaoloissa ovat tasoittuneet alle 50-vuotiaitten ikäryhmissä. Vuotuisissa sairauspäivissä on edelleen moninkertaiset erot ammattiryhmien välillä. Kunta-alalla sairauspoissaolojen määrä laski vuodesta 2008 vuoteen 2013 asti, minkä jälkeen vuosittaisten sairauspoissaolopäivien määrä on pysynyt tasaisena ollen noin 16,7 päivää/työntekijä. Viime vuonna kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolot kääntyivät nousuun, kun […]


LueUutinen, - 27.11.2020

Päihdehaitaton etätyö – sähköinen tietopaketti jokaiseen kotitoimistoon

A-klinikkasäätiö on laatinut sähköisen tietopaketin päihdehaitattomaan etätyöhön, koska etätyö voi kasvattaa riskiä liialliseen päihteiden käyttöön. Tietopaketti sisältää päihdetiedon lisäksi työkaluja oman tilanteen arviointiin sekä vinkkejä mielen hyvinvointiin ja kuormittumisen hallintaan. Tietopaketti soveltuu kaikkien etätyöntekijöiden käytettäväksi. A-klinikkasäätiö haluaa auttaa työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä hyvän arjen rakentamisessa ja tarjoaa tietopaketin jokaisen suomalaisen käyttöön. Tietopakettia on pilotoitu […]


LueBlogi, - 27.11.2020

Osatyökykyisten työllistyminen koronan aikaan -juttusarja: Yhteisö- ja hyvinvointitaloudesta voimaa osatyökykyisten työllistämiseen

Yhteisö- ja hyvinvointitalous voivat merkittävästi vauhdittaa osatyökykyisten työllistymistä Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön johtaja Tuija Oivo tarkoittaa yhteisötalouden Suomen mallilla systeemistä kokonaisuutta, joka kattaisi yhteiskunnallisten yritysten lisäksi myös vaikuttavuusinvestoinnit, työllisyyttä edistävät julkiset hankinnat ja työpankit. Yhteisötalous määritellään taloudelliseksi toiminnaksi, joka jää julkisen ja yksityisen sektorin väliin. Toimintaa harjoittavat käytännössä osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Yhteisötaloudella […]


LueUutinen, - 24.11.2020

Työmarkkinaennuste: Työttömyyden pitkittyminen muovaa työmarkkinoita pandemian jatkuessa

Koronakriisin aiheuttama epävarmuus jatkuu taloudessa sekä työmarkkinoilla. Työmarkkinoiden elpyminen alkaa vuoden 2021 lopulla, mutta melko vaimeasti. Riskinä on myös, että vaikutukset työmarkkinoihin jäävät osittain pitkäaikaisiksi. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 17.11.2020 työmarkkinaennusteen, joka ulottuu vuoteen 2022. Työmarkkinaennusteen mukaan työllisyysaste laskee vuoteen 2021 asti, jonka jälkeen se alkaa taas nousta. Vuonna 2022 työllisyysaste olisi ennusteen mukaan 71,6 […]


Simple Share Buttons