Suoraan sisältöön

2017

LueUutinen, - 10.11.2017

Työkykykoordinaattori etsii räätälöityjä ratkaisuja yhdessä osatyökykyisten kanssa

Tarve työkykykoordinaattorin osaamiselle on valtava. Arviolta 1,9 miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi tämän vaikuttavan työhönsä ja työmahdollisuuksiinsa. Tämä tarkoittaa peräti noin 55 prosentin osuutta työikäisestä väestöstä. Eniten työkykyä alentavat tänä päivänä mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Työkyvyn aleneminen voi johtua myös elämään liittyvästä kriisistä tai erilaisista riippuvuuksista. – Osatyökykyisyys […]


LueBlogi, Työkyky käyttöön, - 10.11.2017

MS-tauti ja työura voidaan sovittaa yhteen

Useimmat ihmiset ovat MS-tautiin sairastuessaan 20–40-vuotiaita. Heillä on yleensä jo ammatti ja työpaikka olemassa tai opiskelut ovat loppusuoralla ja työn hakeminen edessä. Moni kertoo, että MS-diagnoosi tuntui siltä kuin olisi vedetty matto jalkojen alta. MS-tautiin liittyy edelleen vahvoja käsityksiä siitä, että sairaus etenee nopeasti ja johtaa vaikeavammaisuuteen. Ne MS-tautia sairastavat, joilla sairaus ei juuri vaikuta […]


LueUutinen, - 9.11.2017

Kuntoutuksen uudistamiskomitea: Sote-järjestöt kuntoutumisprosessiin mukaan asiantuntijoiksi

Suomalainen kuntoutusjärjestelmä toimii monissa tilanteissa hyvin, mutta kuntoutusprosessien hajanaisuus aiheuttaa ongelmia, toteaa kuntoutuksen uudistamista pohtinut komitea. Kuntoutujat eivät saa tarvitsemiaan kuntoutuspalveluja oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Kuntoutujilla ei myöskään ole riittävästi tietoa palvelujen saatavuudesta. Komitea esittää mm. Kelan ja työeläkelaitosten välisen työnjaon selkeyttämistä kuntoutuksessa. Komitea ehdottaa myös asiakkaita edustavien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen integroimista kuntoutumisprosessiin asiantuntijoina, vertaistukijoina […]


LueUutinen, - 3.11.2017

STM, TEM ja Varsinais-Suomen ELY-keskus: Työmotivaatio on työnantajalle tärkeämpää kuin 100-prosenttinen työkyky

Suurin osa yrityksistä pitää työmotivaatiota tärkeimpänä kriteerinä ja ominaisuutena, vaikka työnhakijana on osatyökykyinen henkilö. Vamma tai sairaus ei siis ole ratkaiseva tekijä uusia työntekijöitä palkattaessa. Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan ovat muuttumassa myönteisimmiksi. Rekrytointiprosessin tueksi yritykset toivoisivat enemmän tietoa sekä työnhakijana olevan osatyökykyisen henkilön osaamisesta että rajoitteista, jotka työnantajan näkökulmasta vaikuttavat tuottavuuteen. […]


LueTyökyky käyttöön, - 3.11.2017

Kehitysvammaiset henkilöt oikeisiin töihin!

Työn pitäisi olla jokaisen ihmisen oikeus. Tästä huolimatta Suomen työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä vain kolme prosenttia on palkkatyössä. Iso-Britanniassa vastaava luku on 5 – 11 prosenttia ja Yhdysvalloissa noin 10 prosenttia. Suomessa on noin 40 000 kehitysvammaista henkilöä, joista 25 000 on työikäisiä. Työharjoittelu ja tuettu työ lisäävät kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sen sijaan työ- ja toimintakeskukset […]


LueBlogi, - 2.11.2017

Viisi keinoa edistää osatyökykyisen työllistymistä ja osallisuutta OTE-kärkihankkeen alueellisissa kokeiluissa

Tänä hallituskautena on puhuttu paljon osatyökykyisten työllistämisestä ja työkyvyn tunnistamisesta. Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa etsitään ja kokeillaan uusia tapoja edistää osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta. Kärkihankkeen Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projektissa on meneillään teemaan liittyen kuusi alueellista kokeilua. Kokeiluissa on noussut esiin mielenkiintoisia avauksia osatyökykyisten työllistämisen ja osallisuuden edistämiseksi. Tässä maistiaisiksi muutama mielenkiintoinen poiminta kentällä […]


LueBlogi, - 1.11.2017

Kohti samanarvoista työpaikkaa yhdenvertaisuussuunnitelman avulla

Mikä yhdenvertaisuussuunnitelma? Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteita. Yhdenvertaisuussuunnitelma on keino edistämisvelvollisuuden toteuttamiseen. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja poistaa syrjintää. Suunnitelma voi […]


LueUutinen, - 31.10.2017

Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs: Työn muutos on osatyökykyisille mahdollisuus

”Työn muutoksessa on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia, joita voitaisiin hyödyntää kehitettäessä työtä paremmin osatyökykyisille sopivaksi. Olennaista olisi saada osatyökykyiset itse – niin työpaikoilla kuin järjestöissä – miettimään työn muutoksen antamia mahdollisuuksia”, kirjoittaa työeläkeyhtiö Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs sosiaali- ja terveysministeriön OTE-blogissa. ”Millaiset tukitoimet ja pelisäännöt etätyöhön pitäisi rakentaa, jotta se mahdollisimman hyvin sopisi osatyökykyisille? Miten saadaan […]


LueUutinen, - 25.10.2017

Muistisairaan työuraan lisävuosia mukautuksilla

Muistiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on tehnyt lakialoitteen, jonka on allekirjoittanut myös suuri joukko Eduskunnan muistikerhon jäseniä. Lakialoitteessa todetaan muun muassa näin: ”Tällä hetkellä mukauttaminen ymmärretään usein vain liikuntavaikeuksien sekä näkö- tai kuulovammaa kompensoivien apuvälineiden hankintana, ja kognitiivisen ergonomian mukautuksia ei usein tehdä lain hengen edellyttämällä tavalla.” ”Kognitiiviseen ergonomiaan kohdistuvien mukautusten laajemmalla käytöllä voitaisiin edistää kognitiivisista […]


LueUutinen, - 23.10.2017

Yle: Työkyvyttömyyseläkeläisten joukossa enemmän nuoria kuin aikaisemmin

Työkyvyttömyyseläkeläisten joukossa on aikaisempaa enemmän nuoria ja aikaisempaa vähemmän lähellä eläkeikää olevia ihmisiä. Ikärakenteen muutosta selittää muun muassa suurten ikäluokkien jääminen vanhuuseläkkeelle, kertoo Ylen verkkouutiset. Vuonna 2016 Suomessa asui 211 000 työkyvyttömyyseläkkeen saajaa. Heistä 15 000 on alle 30-vuotiaita ja 45 000 alle 45-vuotiaita. Tutkimustiimin päällikkö Karoliina Koskenvuo Kelasta on huolissaan erityisesti alle 25-vuotiaiden päätymisestä […]


Simple Share Buttons