Suoraan sisältöön

2017

LueUutinen, - 4.12.2017

Tutkimus: Asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan muuttuvat myönteisemmiksi

”Selvityksen perusteella näyttää selkeästi siltä, että asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan muuttuvat myönteisemmiksi. Erityisesti yritykset, joilla on kokemusta osatyökykyisistä työntekijöistä, osaavat järjestää ja muotoilla työt siten, että osatyökykyisyydestä ei ole lainkaan haittaa”, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Patrik Tötterman. Lue koko teksti Elinvoimainen Suomi -sivustolta. >> Tutustu Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa -tutkimukseen tästä. >>


LueUutinen, - 30.11.2017

Kuntoutusverkosto KUVE: Järjestöissä huolta osatyökykyisten työllistymisestä sote-uudistuksen yhteydessä

”Meillä on edelleen yli 200 000 työtöntä, vajaat 100 000 pitkäaikaistyötöntä ja 600 000 osatyökykyistä, jotka kokevat sairautensa tai vammansa vaikeuttavan työllistymistä tai työssä jatkamista Järjestöissä on huolta näiden väestöryhmien asemasta, työllistymisestä ja kuntoutumista tukevista palveluista”, Kuntoutusverkosto KUVEn puheenjohtaja Soile Kuitunen toteaa SOSTE ry:n tiedotteessa. ”Kuntoutuskomitean mietintö ei valitettavasti kuvaa heidän kuntoutumisen prosessejaan riittävällä tavalla. […]


LueBlogi, Työkyky käyttöön, - 30.11.2017

Ympäristö mahdollistaa tai rajoittaa ansiotyötä – oletpa lyhyt tai pitkä

LYHTY-tutkimuksessa selvitettiin lyhytkasvuisten henkilöiden toimintakykyä ja haasteita esteettömyydessä ja yhdenvertaisuudessa. Ansiotyössä olevien lyhytkasvuisten ja verrokkihenkilöiden työtyytyväisyydessä ei ollut eroa, eikä siinä kuinka paljon pystyy tekemään työtä. Osa lyhytkasvuisista koki, ettei lyhytkasvuisuudella ole merkitystä työssä. Osa tutkimukseen osallistuneista sanoi, että lyhytkasvuisuus oli estänyt heitä pääsemästä haaveammattiin tai rajoittanut heidän työuraansa. Tutkimuksen mukaan lyhytkasvuisten henkilöiden liikkumisen haasteita […]


LueBlogi, - 27.11.2017

Onnistunut työkokeilu edellyttää rehellistä vuorovaikutusta työkokeilijan ja työnantajan välillä

Osatyökykyisen henkilön olemassa oleva työkyky pitää saada käyttöön. Työkykyä pitää tukea kaikin keinoin ja etsiä henkilön osaamista vastaava työpaikka.  Työkokeilu on yksi tuen muoto ja työkyvyn ja osaamisen todentaja. Kela on jo vuoden 2014 alusta ottanut huomioon hakijan ”vaikean kokonaistilanteen” ammatillisen kuntoutuksen myöntöperusteissa. Tavoitteena on ollut madaltaa esimerkiksi nuorten ja työttömien pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen sekä […]


LueBlogi, - 23.11.2017

Kohtuullisilla mukautuksilla vammaiselle työntekijälle yhdenvertaiset mahdollisuudet

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 15 §:n mukaan työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä sekä suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Mukautukset ovat erilaisia toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan vammaisten työntekijöiden yhdenvertaisuuden toteutuminen. Työelämässä mukautukset voivat kohdistua esimerkiksi työoloihin, työn organisointiin ja työmenetelmiin. Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa lähtökohtana on […]


LueUutinen, - 23.11.2017

Kuuletko? Kuulolla työssä -kampanja kertoo keinoista, joilla pärjää työssä

Työikäisistä noin 11 prosentilla ja yli 55-vuotiaista jo joka kuudennella on jonkinasteinen kuulonalenema. Alle puolet ihmisistä, jotka hyötyisivät kuulokojeen käytöstä, käyttävät sitä. Kuulonalenemaa ei läheskään aina ole itse helppo tunnistaa, koska siihen tottuu pikkuhiljaa. Tunnistamaton ja hoitamaton kuulovamma voi kuitenkin aiheuttaa väsymystä, stressiä ja eristäytymistä. Tämä voi johtaa sairauspoissaoloihin ja pahimmillaan ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen. Kuuloliiton ja […]


LueUutinen, - 20.11.2017

Mielenterveysbarometri: Työpaikoilla halutaan tukea mielenterveysongelmia kohdanneiden työkykyä

Työyhteisöjä tulee valmentaa ottamaan vastaan mielenterveysongelmien vuoksi poissa ollut työkaveri. Lisäksi töitä pitää sopeuttaa mielenterveyskuntoutujan tilanteen mukaan. Näin toteaa selvä enemmistö Mielenterveysbarometrin vastaajista. Psyykkistä työkykyä tukevia käytännön toimia on toteutettu vain noin puolella työpaikoista. Tuki on useimmiten työn tauotusta, etätöitä ja lyhennettyä työaikaa, hieman harvemmin työtä helpottavien välineiden käyttöä tai työn organisoimista uudelleen. Sen sijaan […]


LueBlogi, - 20.11.2017

Yli puolet työikäisistä on osatyökykyisiä – millainen palvelumalli toisi parhaat ratkaisut?

Osatyökykyisellä työnhakijalla on mielessään useita kysymyksiä mielessä, kun hän etsii polkua työelämään. Myös palvelujärjestelmän ammattilaiselta saattaa puuttua tehokkaita keinoja työllistymisen edistämiseksi. Näihin ja muihin kysymyksiin työllistymisen polulla vastauksia hakee Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteishanke Yhdessä hyvä OTE, joka on yksi hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihankeen alueellisista kokeiluista. STM:n mukaan työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla, eli […]


LueUutinen, - 17.11.2017

Työpankit auttoivat osatyökykyisiä takaisin töihin – monen työura jäi kuitenkin lyhyeksi

Työpankit ovat selvästi edistäneet pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Etlan julkistaman tutkimuksen mukaan erityisen onnistuneesti työpankit tukivat työttömien nuorten paluuta työelämään ja koulutukseen. Myös palkkatukea onnistuttiin myöntämään juuri niille, jotka sitä eniten tarvitsivat työllistyäkseen. Erityisen onnistuneesti työpankit näyttävät tukeneen työttömien nuorten paluuta työelämään ja koulutukseen. Toisaalta tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että työpankin välityksellä työllistyneistä […]


LueUutinen, - 13.11.2017

Kuntoutuksen uudistamiskomitea: Työkykykoordinaattori seuraa jatkossa kuntoutuksen vaikutusta henkilön palattua töihin

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama  kuntoutuksen uudistamiskomitea ehdottaa muun muassa työterveyshuollon roolin vahvistamista ja selkeyttämistä kuntoutusjärjestelmässä. Työterveyshuoltoa tarvitaan varsinkin kuntoutustarpeen tunnistamisessa, kuntoutuksen käynnistämisessä ja seurannassa. Työttömien kuntoutustarve kartoitettaisiin TE-toimistoissa, sote-keskuksissa, maakunnissa ja Kelassa. – Komitea ehdottaa työterveyshuollon roolin vahvistamista ja selkeyttämistä, kertoo komitean jäsen, vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti Työterveyslaitoksesta. – Työterveyshuollon pitää ohjata työntekijä kuntoutukseen ja […]


Simple Share Buttons