Suoraan sisältöön

2017

LueUutinen, - 29.12.2017

Ylen uutinen: Skitsofreniaa sairastaa 50 000 suomalaista, heistä noin 10 % käy töissä

Tampereen yliopiston osa-aikainen psykiatrian professori ja Kelan asiantuntijalääkäri Jukka Hintikka kertoo Ylen uutisessa, että seurantatutkimusten mukaan skitsofreniaa sairastavien työssä käyvien määrä on pienentynyt koko ajan. – Tämä johtuu pääasiassa siitä, että maailma, missä elämme, on muuttunut paljon. Avustavat työtehtävät, joihin oli aikaisemmin helppo työllistyä, ovat käytännössä hävinneet. Puolestaan työtehtävät, jotka ovat olemassa, ovat muuttuneet vaativimmiksi, […]


LueUutinen, - 22.12.2017

TEM: Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun lopussa yhteensä 271 300 työtöntä työnhakijaa. Se on 57 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 1 200:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin marraskuun aikana 46 000 eli 7 300 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli marraskuussa avoinna 85 500 työpaikkaa, […]


LueUutinen, - 21.12.2017

Osatyökykyiset työskentelevät espoolaisen Väylä ry:n välittäminä TES:in mukaisella kuukausipalkalla

Espoolainen Väylä ry lisää osatyökykyisten reilun työllistymisen mahdollisuuksia yhteistyössä Espoon kaupungin vammaispalvelujen työhönvalmentajien kanssa. Osatyökykyiset työntekijät työskentelevät säännöllisellä kuukausipalkalla, joka maksetaan työehtosopimusten mukaisesti. − Aloimme vuosi sitten. Toiminnanjohtajan lisäksi yhdistykseen on palkattu kaksi henkilöä, kertoo toiminnanjohtaja Iiris Mikkilä. Jos rahoitus saadaan tukevalle pohjalle, väkeä palkataan lisää. Yhdistyksen tarjoamiin palveluihin kuuluvat kotisiivoukset, pihatyöt, yritysten siivouspalvelut, muuttosiivoukset, […]


LueBlogi, Työkyky käyttöön, - 19.12.2017

Vammaiset nuoret töihin osaaminen, ei vamma edellä

Kun vammaiset ihmiset kertovat työnhakukokemuksistaan, he mainitsevat usein että rekrytoinnissa ”tuijotetaan vain vammaa, eikä nähdä mitä osaan”. Rekrytointiammattilaisten mukaan opinnoistaan vastavalmistuneet osaavat kertoa mitä he ovat opiskelleet, mutta eivät mitä he osaavat. Osaamisen tunnistaminen ja siitä kertominen on tärkeää kaikille työnhakijoille, mutta erityisen tärkeää se on vammaisille. Vammaisen työnhakijan on hakutilanteessa monesti ylitettävä asenteellinen kynnys […]


LueBlogi, - 19.12.2017

Osatyökykyiset helpommin töihin Keski-Pohjanmaalla yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön voimalla

Osana KP OTE -hanketta käynnistyi joulukuussa julkisen ja yksityisen sektorin työnantajille suunnattu KP OTE -foorumi, jossa käsiteltiin osatyökykyisten työllistymisedellytysten parantamiseen tarkoitettuja toimenpiteitä Keski-Pohjanmaalla. Lue lisää Keski-Pohjanmaan OTE-hankkeesta Soiten verkkosivuilta. Tilaisuuden aluksi esiteltiin työ- ja elinkeinoministeriön Osatyökyisistä osaavaa työvoimaa -tutkimuksen keskeisiä havaintoja liittyen osatyökykyisten rekrytointiin. Tutkimuksen tulos oli, että yritykset eivät etsi tietoisesti työkyistä tai osatyökykyistä […]


LueUutinen, - 19.12.2017

Eri sektoreiden järjestöt etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa ne sitoutuvat etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseen. Siinä korostetaan, että rekrytoinneissa on keskityttävä henkilön osaamiseen, kykyihin ja mahdollisuuksiin, ei työkyvyn rajoitteisiin. Aloitteen lausumasta tekivät sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja työministeri Jari Lindström yhdessä Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen kanssa. Julkilausuman ovat allekirjoittaneet muun muassa Elinkeinoelämän […]


LueBlogi, - 18.12.2017

Erityistä tukea opinnoissa tarvitsevat nuoret hyötyvät tuesta myös työelämään siirtyessä

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 16 % tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea. Osalla nuorista erityisen tuen tarve heijastuu opintojen ja työelämän nivelvaiheeseen, kun nuori vasta aloittelee omaa uraansa. Riittävällä ja yksilöllisellä tuella voidaan tukea sekä nuorten työelämään pääsyä, että työssä pärjäämistä. Vaikeasti työllistyvien nuorten tukemissa tärkeä rooli on työelämän vaatimuksiin perehtyneellä ammattilaisella, jolla on tuntemusta työllistymiseen […]


LueTarinoita työkyvystä, - 14.12.2017

Eijan työkyvyttömyys jäi lyhytaikaiseksi, kiitos nopeiden tukitoimien

Eija, 50, liukastui työmatkalla. Ranne murtui ja se laitettiin kipsiin. Ranne jäi virheasentoon, mistä syntyi pysyvä haitta, joka vaikutti myös työkykyyn. Vakuutusyhtiö korvasi ensimmäisen sairausloman. Se arvioi muutama kuukausi myöhemmin, että ranteen pitäisi olla jo kunnossa, mutta Eija ei ollut työkykyinen myyjän työhönsä. Terveyskeskuslääkäri kirjoitti Eijalle uuden sairausloman. Ennen onnettomuutta Eija oli työskennellyt eri myymälöissä […]


LueUutinen, - 8.12.2017

Verkko- ja mobiilipalveluiden saavutettavuusdirektiivi etenee – ensi keväällä esitys laiksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta eli saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22.12.2016. Kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on saatettava direktiivin mukaisiksi 23.9.2018 mennessä. Direktiivin tavoite on perusoikeuksien toteuttaminen ja ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Digitaalisten palveluiden tulee olla saavutettavia, jotta kaikilla on mahdollisuus toimia yhdenvertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa. Direktiivin voimaan […]


LueUutinen, - 5.12.2017

Kevan tutkimus: Työkykykoordinaattorit kaipaavat lisätietoa hankalien työkykyasioiden ratkaisemiseksi

Työkykykoordinaattoreita huolestuttaa, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa työhyvinvointiin, osatyökykyisten eläköitymishalukkuuteen ja oman työn jatkuvuuteen kunta-alalla. Tulokset käyvät ilmi Kevan teettämästä tutkimuksesta, jossa tutkittiin työkykykoordinaattoreiden toimintaa kunnissa. Työkykykoordinaattorit kaipaavat lisää tietoa hankalien työkykyasioiden ratkaisumalleista ja toimivista käytännöistä. Tiedon lisäksi työhön kaivataan toimivia työkaluja asiakkaan tukemiseen, erityisesti asiakkaan motivoimisen keinoja. ”Haasteita on myös työssä jatkamista tukevissa prosesseissa, […]


Simple Share Buttons